Partiler, Grupları ve Kimlikleri

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Partiler, Grupları ve Kimlikleri*
Dr. Zaid Abdul-Wahab İsmail
Bağdat TV Siyasi Yayın Yönetmeni

Uluslararası İlişkiler Doktorası

2003 yılından sonra Irak partisel, mezhepsel ve gerekse kimliksel anlamda birçok bölünmeyle dikkat çekmiştir. Bu durum ABD işgali ve onun bölgesel oyuncuları tarafından dayatılan bir emrivaki konumuna gelmiştir. Böylece yeni Irak partisel ve mezhepsel çatışmalarla yönetilir olmuştur. Partiler ve programlarının çatışma üzerine kurulması, kimlik ve vatandaşlıkların giderek yok olması ve özellikle insan haklarını çiğneyen etnik ve mezhepsel zulüm bu durumun neticesi olmuş, saldırganlık normal bir durum haline gelmiş, vatanımız parti ve grupların gündem ve çıkarlarını temin için yarıştıkları bir ganimet halini almış ve sonuç olarak kurban, vatanımız ve vatandaşımız olmuştur.

Ben bu makalemde, belki de değişim meydana getirebilecek olan Irak Arap baharının gölgesinde, partiler, gruplar ve kimlik sınıflandırmalarının insan haklarına olan etkisinden bahsedeceğim.

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful
Parties, Their Groups and Identities
Dr. Zaid Abdul-Wahab Ismail
Baghdad TV Political Editor

PhD in International Relations

After 2003 Iraq has drawn attention with many divisions in terms of parties, sects, and identities. This situation has become an imposition by the US invasion and its regional actors. Thus, the new Iraq has come to be governed by party and sectarian conflicts. The basing of parties and their programs on conflict, the gradual erasure of identities and citizenships are, and especially the ethnic and sectarian oppression violating human rights have become the consequence of this situation, aggressiveness has become normal, our country has turned into a prize over which parties and groups compete for securing their agenda and interests, and as a result the victim has become our country and our citizen.

In this essay I will discuss the effect of parties, groups, and classifications of identity on human rights, in the light of the Iraqi Arab Spring that may bring about change.

*Bu tebliğ, 23-24 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Irak Sempozyumu’nun 1. gün 1. oturumunda sunulmuştur.