Salgın Sonrası Dönemde İnsan Hakları Gündemi Sempozyumu

Salgın Sonrası Dönemde İnsan Hakları Gündemi Sempozyumu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

20-23 Mayıs 2021

Sempozyum Programı:

 • 20 Mayıs 2021 Perşembe – Saat: 14.00
  • Metin Bakkalcı, TİHV Başkanı 
  • Étienne Balibar, “Tek dünya, tek sağlık, tek tür? Salgında kozmopolitika”
  • Nilgün Toker
  • Devletlerin şirketleşmesi insan hakları için ne anlama geliyor?
  • Ahmet İnsel, “Ülkeyi aile şirketi gibi yönetmek: Otoriterizmin başka bir yüzü”
  • Aslı Odman, “Dev-şirketler ve güçlülerin suçları”
  • Coşkun Üsterci
 • 21 Mayıs, 2021 Cuma – Saat: 16.00
  • Hakikat-sonrası dünyada popülizm, yalan ve insan hakları
  • Éric Fassin, “Neoliberal zamanlarda anti-entelektüalizm siyaseti”
  • Zeynep Gambetti, “Yeni otoriterlik çağında hakikatin savuşturulması”
  • Serdar Tekin
  • İnsan hakları ve yeni teknolojiler
  • Ronald Niezen, “Açık kaynak adaleti: uluslararası ceza hukukunda dijital arşivleme”
  • Tarık Beyhan, “İnternetin özgürlüğün geleceğine etkileri: Türkiye incelemesi”
  • Zeynep Özen
 • 22 Mayıs 2021 – Cumartesi – Saat: 14.00
  • TİHV Akademi İnsan Hakları Araştırmaları Programı sunumları I
  • Eren Alkan, “Türkiye Aktivizminde Cumartesi Anneleri: Hafıza, Direniş ve Duygu Politikası”
  • Neslişah Karakoç, “Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerle İlgili Devletin Resmi Söylemine Dair Bir Analiz”
  • Muhlis Oğurgül, “Barolara Yargı Baskısı”
  • Dilan Yılmaz, “Ağırlaştırılmış Müebbete Mahkum Olmak”
  • Hazal Akpınar, “Trans Mahpuslar: Cezaevi Koşulları, Hak İhlalleri, Mücadele Yöntemleri”
  • Cansu Akbaş Demirel
  • TİHV Akademi İnsan Hakları Araştırmaları Programı sunumları II
  • Onur Şimşek, “90’larda Beyoğlu’nda Transgender Seks İşçilerinin Yaşadığı Şiddet ve Transfobi“
  • Sera Şimşek, “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Kadın Temizlik İşçilerinin Çalışma Hakkı İhlalleri“
  • Tuncay Gökçen, Onur Erden, Baran Kılıç ,”Pandemide İşyeri Hekimlerinin Gözlemlediği İşçilerin Çalışma Hakkı İhlalleri
  • Dicle Dilan Salman , “Cezaevlerinde Sağlıklı Gıdaya Adil Erişim Hakkı
  • Deniz Bayrak , “Mezarlıklara Yapılan Saldırılar: İnsan Hakları Açısından Bir İnceleme
  • Aslı Davas
  • Covid-19, yaşam hakkı ve “harcanabilir yaşamlar”
  • Warren Montag, “Salgın ve iklim krizi çağında sınıf savaşı: Terketme stratejisi”
  • Feride Aksu Tanık, “İhmal edilen yaşamlar kayda alınmayan ölümler” 
  • Eylem Yıldızer
 • 23 Mayıs 2021 Pazar – 14.00
  • Mücadeleden öğrenmek
  • Ranjana Padhi, “Doğu Hindistan’da yurtsuzlaştırma ve mülksüzleştirme siyaseti, neoliberalizm ve halk direnişi”
  • Türkcan Baykal, “Çok boyutlu mücadelelerde entegrasyonun önemi: İşkenceye karşı mücadele örneği”
  • Nermin Biter
  • Karanlık zamanlarda cesaret
  • Gaye Boralıoğlu, “Budalanın korkusu”
  • Nilgün Toker, “İyiyi istemeye cesaret etmek”
  • Ümit Efe

Başvuru/Kayıt