TİHEK’e GANHRI’den Akreditasyon

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) tarafından B statüsünde akreditasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.

TİHEK, 2 Mart 2021 tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) Faaliyet 1.2.a.’da Kurum’un Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı akreditasyonu almasının sağlanacağı ifadelerine yer vermiş; bu hüküm gereğince de oy birliğiyle alınan 13.07.2021 tarihli ve 2021/170 sayılı Kurul Kararıyla GANHRI’ye akreditasyon süreci için gerekli hazırlıkların yapılıp adımların atılması yönünde karara varılmıştı.

Bu doğrultuda TİHEK, GANHRI Akreditasyon Alt Komitesi (SCA) Sekreterliğine 28 Temmuz 2021 tarihinde niyet beyanını resmî yazı formatında iletirken 1 Haziran 2022 tarihinde de Kurum Kanunu, Yönetmelikler, Paris Prensiplerine uygunluğu beyan eden belge, Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan gibi diğer destekleyici dokümanları sundu. Bu girişimlerin ardından 3 Ekim 2022 tarihinde TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve beraberindeki heyet Akreditasyon Alt Komitesi üyeleriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Akreditasyon Alt Komitesi Sekreterliği, 10 Ekim 2022 tarihinde TİHEK’e ilettiği resmî yazıda Kurum’un GANHRI’ye B statüsünde akreditasyonu yönünde karar alındığı bilgisini paylaştı.

GANHRI’ye B Statüsünde Akreditasyon Ne Anlama Geliyor?

UİHK’ların Paris Prensiplerine uygunluğunu değerlendirmek amacı taşıyan GANHRI’ye akreditasyon süreci periyodik olarak yenilenmektedir. Tavsiyelerin yerine getirilmesi durumunda ilgili kurum, A statü ile akredite olmak amacıyla Komite’ye tekrar başvuruda bulunabilmektedir.

  • GANHRI’ye B statüsünde akredite olan kurum, UİHK olarak kabul edilererek UİHK’ların uluslararası ve bölgesel toplantılarına katılma fırsatına sahip olur.
  • B statüsü ilgili kuruma, GANHRI Bürosunda, bölgesel ağlarda veya Akreditasyon Alt Komitesi tarafından oluşturulan herhangi bir alt komitede oy kullanma veya yönetim işlevlerine yer alma hakkı vermemektedir.
  • B statüsü kazanan kurum İnsan Hakları Konseyi’nin oturumları sırasında bağımsız olarak söz alamaz fakat BM Organlarına ve İnsan Hakları Konseyi’nin Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizmasına (EPİM) paralel raporlar sunma imkânına sahip olur.

Kaynak