Veli Küçük: HSK Kararlarına Karşı Yargı Yolu Açılmalı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen “Yeni Anayasa ve Yargı” konulu çalıştayda konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, TBB’nin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili görüşlerini aktardı.

TBB resmî web sitesinden de konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Küçük’ün çalıştayda dile getirdiği başlıklar şu şekilde sıralandı:

• Yargı Bağımsızlığı kavramının “bağımsız yargı hakkı” olarak somutlaştırılması veya bir yurttaş hakkı olarak tanımlanması.
• Mahkemelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını anayasal güvenceye kavuşturacak düzenlemelere (atanma şekli, görev süreleri, dış baskılara karşı güvence, bağımsız görünüm) yer verilmesi. 
• Mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlığının, uyuşmazlık çözüm yerleri ve buralarda görev alan uygulayıcılar bakımından da geçerli olması. 
• Masumiyet karinesine, lekelenmeye hakkına, makul sürede yargılanma hakkına, gerekçeli karar hakkına, olağan ve olağanüstü kanun yolları imkanlarına Anayasal düzeyde yer verilmesi. 
• Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üzerinden yürütmenin etkisinin kaldırılması, Adalet Bakanı veya yardımcısı veya müsteşarının Kurul’da oy hakkı olmaması. 
• HSK kararlarına karşı yargı yolunun açılması. 
• Bağımsız savunmanın temsilcisi avukatların, yargının kurucu unsurları arasında sayılması. 
• “Avukatlık ve savunma dokunulmazlığı”na ilişkin olarak hakimlik ve savcılık teminatına benzer bir düzenlemeye yer verilmesi.

Kaynak