4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4 Ocak 2002 tarihinde kabul edilirken 22 Ocak 2002’de yürürlüğe girdi. Bu kanunun en önemli hedeflerinden biri bütçeyi kontrol altına almaktır. Şeffaflığı sağlamak, rekabet ortamı yaratmak ve güvenilir olmak kanunun temel ilkeleridir. Kanun 6 kısım ve 70 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca kanunda 11 ek madde ve 20 geçici madde bulunmaktadır.

İlgili kanunun kısım, bölüm ve başlıklarının sıralaması şu şekilde:

Birinci Kısım

 • Genel Hükümler
  • Birinci Bölüm
   • Uygulama ve ilkeleri
  • İkinci Bölüm
   • İhaleye Katılım Kuralları

İkinci Kısım

 • İhale Süreci
  • Birinci Bölüm 
   • İhale Usulleri ve Uygulaması
 • İkinci Bölüm
  • İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi
 • Üçüncü Bölüm
  • Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması
 • Dördüncü Bölüm
  • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Beşinci Bölüm
  • Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Üçüncü Kısım

 • Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü
  • Birinci Bölüm
   • Kamu İhale Kurumu
  • İkinci Bölüm
   • İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme 

Dördüncü Kısım

 • Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

Beşinci Kısım

 • Çeşitli Hükümler

Altıncı Kısım 

 • Son Hükümler