4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Ekim 2003 tarihinde 25269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5 bölüm ve 33 maddeden oluşan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun bölüm, madde ve alt başlıkları şu şekilde:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Amaç
   • Kapsam
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
   • Bilgi edinme hakkı
   • Bilgi verme yükümlülüğü
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Bilgi Edinme Başvurusu
   • Başvuru usulü
   • İstenecek bilgi veya belgenin niteliği
   • Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
   • Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
   • Bilgi veya belgeye erişim
   • Bilgi veya belgeye erişim süreleri
   • Başvuruların cevaplandırılması
   • İtiraz usulü
   • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
   • Yargı denetimi dışında kalan işlemler
   • Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
   • Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
   • İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
   • İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
   • Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
   • Özel hayatın gizliliği
   • Haberleşmenin gizliliği
   • Ticarî sır
   • Fikir ve sanat eserleri
   • Kurum içi düzenlemeler
   • Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
   • Tavsiye ve mütalaa talepleri
   • Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Çeşitli ve Son Hükümler
   • Ceza hükümleri
   • Rapor düzenlenmesi
   • Yönetmelik
   • Yürürlük
   • Yürütme
1.5.4982

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.