13. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu

Sempozyumu düzenleyenler:

“Hekimlerin ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Hukuki Konumu ve Sorumluluğu” konulu 13. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Amasya Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Almanya Martin – Luther Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyumun tarihi ve yeri:

Sempozyum, 3-4 Haziran 2016 tarihlerinde Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde yapılacaktır.

Sempozyum konuşmacıları:

 • 1. Gün
 • Av. Ahmet Melik Derindere – Amasya Barosu Başkanı
 • Prof. Dr. Henning Rosenau – Martin Luther Üniversitesi Tıp Hukuk Etik Merkezi Müdürü
 • Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi Başkanı
 • Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu – Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Selin Sert, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Barış Günay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. phil. Gabriele Meyer, Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 • Öğr. Gör. Tuğba Yıldız Asdemir, AmasyaÜniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO
 • Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçecigil, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2. Gün
 • Prof. Dr. Dr. h.c. Yener Ünver – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Zafer Zeytin, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Ümit Naci Gündoğmuş, Adli Tıp Kurumu
 • Av. Ümit Erdem, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi
 • Mehmet Akyol, Hemşire, Sağlık Hukuku YL Öğrencisi
 • Doç. Dr. Serkan Çınarlı, İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuları:

 • Hemşireler ve Hukuk
 • Tıbbi Müdahalelerde Bulunması Gereken Hukuki Şartlar
 • Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu
 • Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hemşirelerin Almanya’daki Sağlık Sisteminde Konumu
 • Uygulamada Hemşirelerin Yaşadığı Etik İkilemler
 • Hemşirelerin Yetkileri Nelerdir?
 • Alman Hastanelerinde Hemşirelerin Yetkileri ve Hukuki Sorumluluğu
 • Tıbbi Ekipte İş Bölümü ve Yaşanan Problemler
 • Tıbbi Faaliyetlerde Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanlarının Malpraktis Sorumluluğunun Belirlenmesinde Yaşanan Sorunlar
 • Tıbbi Ekipte Ceza Hukuku Sorumluluğu
 • Diğer Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu
 • Hekim Hukukunda Diğer Sağlık Çalışanlarının Fiillerinden Sorumluluk
 • Adli Tıp Kararlarında Diğer Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu
 • Uygulamada Diğer Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğuna İlişkin Davalar
 • Tedavinin Hazırlanması ve Uygulanması Sırasında Yapılan Hatalar
 • Hekim ile hemşire arasında çatışma
 • Hemşirelik Yönetmeliği’nin 6. Maddesine Uygun Hareket Eden Hemşire Cezalandırılabilir mi?
 • Hemşirelik Yönetmeliği’nin 6. Maddesi Üst Normlara Aykırı mı?

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.