Elif AYDIN Bu yazımızda otomotiv hukuku ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tüketicinin satın aldığı otomobilinde üretimden kaynaklanan bir ayıbın olması durumunda tüketicinin seçimlik hakları ve bunlardan belki...
Av. Bilal Koldaş *31.05.2009 tarihinde İDSB tarafından düzenlenen Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumunda sunulmuştur. GİRİŞ İsrail işgal güçlerinin Filistin’e yönelik saldırıları, aynı zamanda her...
Mustafa Yusuf Uslu* Haksız fiil sonucu zarar gören kişinin alacak hakkı, kanunda öngörülen süreler içinde dava edilmezse zamanaşımına uğramaktadır. Daha doğrusu kanunda belirtilen süreler geçtikten sonra açılan davaya karşı...
Efendim biliyorum, söz verdiğimiz yazımızın konusu “Ayrılıkta Köpeğin Velayeti” olacaktı. Aslında yazımız hazır sayılır, İzmir Aile Mahkemesinden nafaka ödenmesi ve 15 günde bir cumartesi görüş izinleri de çıkmıştı, hatta daha da ileri giderek kasım...
Av. Vakkas Kendir Hukukumuzda birlikte evlat edinmek isteyen kişilerin evli olması ön koşuldur. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 306. maddesinde "Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler." Evlilikten kastedilen, bir kadın ile...
Muhammed Koç Aile konutu kavramı özellikle son yıllarda hukukumuzda iyice yer edinen, Medeni Kanun değişikliğiyle birlikte hayatımıza giren, boşanma aşamasında olan çiftlerin yanında sağlıklı bir evlilik hayatı olan çiftler...
Mustafa Yusuf Uslu* Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle insanların hayatlarının vazgeçilmez bir parçası hâline gelen sosyal medya, internet erişimi olan çocuk, genç, yaşlı 7'den 70'e her kesim, kültür...
70’li yılların başından beri Beyoğlu avukatlığı yapan sevgili pederim Av. Pekcan Türkeş, geçenlerde “Sürekli sen sorular soruyorsun, yok ‘Kanuni Vekalet Ücreti Kimin, Derdest Dava Açılırsa Ne Olur, Nişanlanmak İçin Tören Şart mı, Borca Batık Şirketten...
Elif AYDIN Günümüz koşullarıyla beraber alım gücü, her geçen gün yükselen enflasyon ve buna bağlı olarak değişkenlik gösteren piyasa rayiç değerleri birlikte düşünüldüğünde ülkemizin güncel olarak en önemli ve...
Özgür TÜRKEŞ Bir hakkın hukuk düzeninde korunabilmesi için hukuken tanınmış olması lazımdır. Ülkemizde resmi nikah yapılmadan imam nikahı yapılması dahi yasaktır. Bu o kadar böyledir ki, bir ara resmi...