Düzenleyen: Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu 4, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye Hukuk Platformu, Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve T.C. İçişleri Bakanlığı ortaklığında düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Dünya Mülteciler Günü'nde Haklar Temelinde Bugüne Bakmak Online Sempozyumu, Hayata Destek Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 21 Haziran 2020 Pazar - Saat: 09.45 -...
Düzenleyen: Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından YÖK’ün 6 Mart 2020 tarihli önerisine istinaden çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. Etkinlik tarihi:
Düzenleyen: Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 28 Şubat Cuma, Saat: 09.30- 17.30
Düzenleyen: Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği ve Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 12 Şubat 2020 Çarşamba - 10.00 - 16.30
Düzenleyen: Örgütlü Suçlar Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 02 Ocak 2020, Saat: 10.00 - 15.30 Yer:
Düzenleyen: Bu yıl ikincisi yapılacak Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 23 Aralık Pazartesi, Saat 09.30 - 14.45
Düzenleyen: Apartman ve Sitelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları'nın ele alınacağı Kat Mülkiyeti Hukuku Sempozyumu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İstanbul Barosu iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 13 Aralık 2019 Cuma,...