Düzenleyen: Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği ve Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 12 Şubat 2020 Çarşamba - 10.00 - 16.30
Düzenleyen: Örgütlü Suçlar Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 02 Ocak 2020, Saat: 10.00 - 15.30 Yer:
Düzenleyen: Bu yıl ikincisi yapılacak Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 23 Aralık Pazartesi, Saat 09.30 - 14.45
Düzenleyen: Apartman ve Sitelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları'nın ele alınacağı Kat Mülkiyeti Hukuku Sempozyumu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İstanbul Barosu iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 13 Aralık 2019 Cuma,...
Düzenleyen: Kadına Yönelik “Erk”ek Şiddetiyle Mücadele Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 7-8 Aralık 2019 Cumartesi...
Düzenleyen: Çocuk Hukuku Bağlamında İnsan Hakları Sempozyumu, ILSA Altınbaş Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 9 Aralık Pazartesi, Saat: 11.00 - 17.00 Yer:
Düzenleyen: Engelli Hakları Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 02 Aralık Pazartesi, Saat: 10.00 - 17.00 Yer:
Düzenleyen: Telif Haklarında Güncel Gelişmeler: Dijital Alanda Telif Hakları ana temalı Telif Hakları Sempozyumu; Telif Hakları Derneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları...
Düzenleyen: Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Güncel Sorunlar Öğrenci Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Yeditepe Üniversitesi Veri Koruma Topluluğu (YÜVET) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 04...