Düzenleyen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı tarafından "Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Güncel Tartışmalar" başlıklı bir çevrim içi sempozyum düzenlenmektedir. ...
Düzenleyen İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Merkezi tarafından “İnsan Hakları Hukuku-İnsancıl Hukuk Bağlamında Dağlık Karabağ Sorunu” başlıklı bir sempozyum düzenlenmektedir.  (adsbygoogle...
Düzenleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından “Covid-19 ve Hukuk” konulu bir sempozyum düzenlenmektedir. Tarih 10-11 Aralık 2020 saat 09.30-17.00 ...
Düzenleyen Karabağ Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuki Araştırmalar Kulübü ve BDU Hukuk Fakültesi Talebe Gençler Teşkilatı ortaklığıyla, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi,...
Düzenleyen Menfaat İhtilafları Ekseninde Şirketler Hukuku Sorunları Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
Düzenleyen Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih 14 Kasım 2020 10.00-16.45 ...
Düzenleyen: Pandeminin Ticaret ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri Çevrimiçi Sempozyum Programı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle...
Düzenleyen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Tarih 15...
Düzenleyen: Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 4, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle...
Düzenleyen: Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi Uluslararası Sempozyumu, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});