Adalet Bakanlığı, merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 8'inci ve 9'uncu dereceli on beş (15) stajyer kontrolör alınacağını duyurdu. Başvurular 21 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında kabul edilecek ve sözlü sınav...
Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 406 personel alımı yapılacağını duyurdu. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme...
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği...
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), kapalı ceza infaz kurumlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanacak açık görüş izni uygulamasına dair ayrıntıları duyurdu. CTE tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Adalet Bakanlığı, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik açık bulunan Adalet Müfettişliği kadro ataması duyurunda bulundu. Bakanlığın resmî web sitesinde yayımlanan duyuru şu şekilde: Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Müfettişliği kadrolarına...
Adalet Bakanlığı, Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hâkim Adaylığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına ilişkin ayrıntıları paylaştı. 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak...
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARI İLE BİLİRKİŞİLİĞE KABULE İLİŞKİN DUYURU 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri...
Anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkânı tanıyan Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda 2022 kış döneminde iki grup hâlinde stajyer kabulü yapacağını...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 25 Ekim 2021 tarihinde düzenleyeceği 4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumunda tebliğ sunmak isteyen araştırmacılara, aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda, çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerini (mail adresi ve...
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ve Sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen unvanlı kadrolara unvan değişikliği...