Panel, Adnan Menderes Üniversitesi İslam Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenmektedir.
Panel, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.
Panel, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yalova Üniversitesi Adli Bilimler ve Ceza Hukuku Kulübü tarafından düzenlenmektedir.
Panel, MEF Üniversitesi Kadının İnsan Hakları Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Kayıt Formu
Panel, Spor Hukuku Enstitüsü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.
Panel, Batman Barosu tarafından düzenlenmektedir.
Panel, Taşınmaz ve Kira Hukuku Grubu tarafından düzenlenmektedir. Canlı Yayın
Panel, Taşınmaz ve Kira Hukuku Grubu tarafından düzenlenmektedir. Canlı Yayın
Panel, Taşınmaz ve Kira Hukuku Grubu tarafından düzenlenmektedir.
Panel, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.