İnfaz Yasası Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazırlık aşamasında çokça tartışılan ve maddeleri konusunda birçok iddianın ortaya atıldığı İnfaz Yasası maddeleri, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan İnfaz Yasası Değişiklikleri Uygulama Kılavuzu...
Düzenleyen: Tıp Hukuku Semineri, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Tekirdağ Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 21 Mart Cumartesi - Saat: 10.00 - 17.00
Düzenleyen: Çocuk Hakları Çalıştayı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kırklareli Barosu ve Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 14 Mart Cumartesi - Yuvarlak Masa Çalışmaları15 Mart...
Bu etkinlik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından iptal edilmiştir. Düzenleyen: Kişisel Verilerin Korunması Alanında Hak Arama Yöntemleri başlıklı etkinlik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Çarşamba...
Düzenleyen: Bağlı Çalışan Avukatların Sorunları, Hakları ve Mücadele Başlıkları Çalıştayı, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ile Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15...
Düzenleyen: İş Hukuku Semineri, Gaziantep Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 14 Mart Cumartesi - Saat: 10.00 Yer: Gaziantep Barosu...
Düzenleyen: Mülteci Çocukların Korunma Hakkı Konferansı, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Mülteci Çocuk, Genç ve Yetişkinlerin Koruma İhtiyaçlarının Karşılanması ve İyilik Hallerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Save the Children tarafından düzenlenmektedir.
Düzenleyen Yargı Reformuyla Birlikte Güncel Değişiklikler başlıklı etkinlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Topluluğu...
Düzenleyen: Hayvan Hakları Konferansı, Marmara Üniversitesi Hukuki Entegrasyon Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 9 Mart Pazartesi, Saat: 14.30 - 16.30 Yer:
Düzenleyen: Birlikte Yaşama ve Mülteciler Paneli, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 7 Mart Cumartesi, Saat: 14.00 - 18.30