Düzenleyen: Uluslararası Bilişim Hukuku Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi tarafından Bilişim Hukuku 6.0 ana temasıyla düzenlenmektedir. Tarih: 22 - 25 Eylül 2021
Düzenleyen: Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6; Türkiye Hukuk Platformu ve İstanbul 2 Nolu Barosu iş birliği, T.C. Adalet Bakanlı destekleri, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: İçerde Değil Dışarda Çocuk: Hapsedilmeye Alternatif Yöntemler Çalıştayı, World Children Initiative tarafından Sivil Düşün AB Programı kapsamında düzenlenmektedir. Çalıştay çevrim içi yapılacaktır. Tarih:
Düzenleyen: İnsan Hakları Perspektifinden COVID-19'a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 27 Eylül...
Düzenleyen: 1924 Anayasası'nda Yönetim Sistemi ve Bu Dönemde İzlenen Kamu Politikaları Sempozyumu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenmektedir. Sempozyum Takvimi:
5. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Kongreye dinleyici olarak katılım sadece çevrim içi sağlanacaktır. Tarih: 27-28 Ağustos 2021
Şirketler ve Sigorta Hukuku Sempozyumu; Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından, Yargıtay 11. ve 4. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Sigorta Tahkim Komisyonu iş birliğiyle düzenlenmektedir. Sempozyum...
"Dünya ve Türkiye'deki Gelişmeler" temalı 1.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir. Uluslararası nitelikte, eş zamanlı çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilecek kongrenin...
1.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi, Hukukçu Eczacılar Derneği tarafından Ankara'da düzenlenecektir. Kongre Takvimi: Son bildiri özeti gönderme tarihi: 20 Ağustos 2021Sonuçların açıklanması: 25 Ağustos 2021Kesin programın...
2. Aile Hukuku Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak sempozyum için tebliğ çağrısında bulunuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2. Aile Hukuku...