Düzenleyen: İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sempozyumu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınmasının 8. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Aktüerya Hukuk ve Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi, Eskişehir Barosu ile Tüze İleri Eğitim Merkezi’nin iş birliğinde düzenlemektedir. Tarih: 21 Eylül 2020-26 Eylül 2020
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2020 - 2021 öğretim yılında iki ana başlıkta 15 farklı sertifika programı düzenliyor. Sertifika programlarına başvurular 01 Eylül...
Türkiye Barolar Birliği tarafından paylaşılan verilerden yola çıkılarak hazırladığımız istatistiklere göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de barolara kayıtlı toplam avukat sayısı 127 bin 691. 1998 yılında Türkiye'de avukat sayısı 36 bin 931'di. Bu...
Düzenleyen: Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 18 Temmuz 2020 Saat: 13.00 Yer:
Düzenleyen: Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu 4, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye Hukuk Platformu, Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve T.C. İçişleri Bakanlığı ortaklığında düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Dünya Mülteciler Günü'nde Haklar Temelinde Bugüne Bakmak Online Sempozyumu, Hayata Destek Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 21 Haziran 2020 Pazar - Saat: 09.45 -...
Düzenleyen: İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu - VI, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Yaz Okulu Takvimi: Son...
Düzenleyen: Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından YÖK’ün 6 Mart 2020 tarihli önerisine istinaden çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. Etkinlik tarihi: