Düzenleyen: Çocuk Hakları Çalıştayı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kırklareli Barosu ve Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 14 Mart Cumartesi - Yuvarlak Masa Çalışmaları15 Mart...
Bu etkinlik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından iptal edilmiştir. Düzenleyen: Kişisel Verilerin Korunması Alanında Hak Arama Yöntemleri başlıklı etkinlik, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Çarşamba...
Düzenleyen: Bağlı Çalışan Avukatların Sorunları, Hakları ve Mücadele Başlıkları Çalıştayı, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ile Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 15...
Düzenleyen: İş Hukuku Semineri, Gaziantep Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 14 Mart Cumartesi - Saat: 10.00 Yer: Gaziantep Barosu...
Düzenleyen: Mülteci Çocukların Korunma Hakkı Konferansı, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Mülteci Çocuk, Genç ve Yetişkinlerin Koruma İhtiyaçlarının Karşılanması ve İyilik Hallerinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Save the Children tarafından düzenlenmektedir.
Düzenleyen Yargı Reformuyla Birlikte Güncel Değişiklikler başlıklı etkinlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Topluluğu...
Düzenleyen: Hayvan Hakları Konferansı, Marmara Üniversitesi Hukuki Entegrasyon Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 9 Mart Pazartesi, Saat: 14.30 - 16.30 Yer:
Düzenleyen: Birlikte Yaşama ve Mülteciler Paneli, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 7 Mart Cumartesi, Saat: 14.00 - 18.30
Düzenleyen: Yapay Zeka Uygulamalarında Veri Kullanımı ve Olası Fikri Mülkiyet Sorunları başlıklı etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Hukuk Devleti Günü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 9...