2. Aile Hukuku Sempozyumu

2. Aile Hukuku Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak sempozyum için tebliğ çağrısında bulunuyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2. Aile Hukuku Sempozyumuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak geçen yıl birincisini düzenlemiş olduğumuz “Aile Hukuku Sempozyumu”nu gelenekselleştirerek ve uluslararası bir boyut katarak ikincisini 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlemeyi planlıyoruz. Aile hukukuyla ilgili her türlü konuda gönderilecek Türkçe ve İngilizce bildiri özetleri değerlendirmeye alınacak olup program kapsamında öncelikli olarak aşağıdaki konuların ele alınması planlanmaktadır:

            -Aile Hukukuna İlişkin Davalar

            -Covid-19 Pandemisinin Aile Hukukuna Etkileri

            -Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

-Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Güncel Sorunlar

Sempozyumda İngilizce oturumlar, Türkçe oturumlardan ayrı olarak planlanacaktır. İngilizce oturumların amacı aile hukukuna ilişkin yabancı hukuk düzenlerindeki gelişmelerin mukayeseli olarak tartışılması olup salt Türk Hukukuyla ilgili konuların Türkçe sunulması önerilmektedir.

Sempozyuma tebliğ sunarak katılmak isteyen sayın hocalarımızın ve meslektaşlarımızın, ad, soyad, telefon, e-posta ve kurum bilgileriyle beraber, tebliğ konusuna ilişkin başlığı ve 400 ilâ 700 kelime arasında olmak üzere Türkçe ve İngilizce tebliğ özetlerini, beşer anahtar kelimeyi de belirtmek suretiyle 30 Eylül 2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen e-posta adresine göndermelerini rica ederiz. Başvuru sonuçları hakem incelemesinin ardından kesinleşen programla birlikte duyurulacaktır. Sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyum, güncel gelişmelere göre çevrimiçi veya hibrit gerçekleştirilecektir. Bu tebliğ çağrımızı e-posta listesinde bulunmayan ancak sempozyum ile ilgilenebilecek meslektaşlarımızla da paylaşmanız bizleri mutlu edecektir.

Başvurular için irtibat bilgileri:

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Emre Konuralp – orhanemrekonuralp@aydin.edu.tr

Düzenleme Kurulu:

  • Prof. Dr. Ebru Ceylan (İstanbul Aydın Üniversitesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Orhan Emre Konuralp (İstanbul Aydın Üniversitesi)
  • Ar. Gör. Nurcan Demirtaş
  • Ar. Gör. Dilara Baytaroğlu
  • Ar. Gör. Rukiye Feray Durmuş