2. Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu

Düzenleyen:

2. Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

07 Şubat 2019 Perşembe, Saat: 09.00 – 17.30

Yer:

Silence İstanbul Hotel, Ataşehir İstanbul

Konuşmacılar:

 • Cabir Bilirgen
 • Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
 • Prof. Dr. Mahmut Koca
 • Prof. Dr. Mehmet Erdem Özdemir
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
 • Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya
 • Dr. Öğr. Üyesi Adnan Özsoy
 • Arş. Gör. Dr. Nafiye Yücedağ
 • Şaban Baba
 • Prof. Dr. Hüseyin Murat Develioğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Küzeci
 • Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
 • Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin

Sempozyum konuları:

 • Kişisel verilerin korunması mevzuatı
 • Temel hak ve hürriyetler ekseninde kişisel verilerin korunması
 • Ceza hukuku alanında kişisel verilerin korunması
 • İş yerinde elektronik gözetim uygulamaları ve işçinin kişisel verilerinin korunması
 • Dijital ve elektronik ortamda kişisel verilerin korunması
 • Büyük ve açık veri
 • Unutulma hakkı
 • Blockchain özelinde kişisel verilerin korunması
 • Elektronik ticarette tüketicinin kişisel verilerinin korunması
 • Kişisel verilerin korunması alanında uluslararası eksen
 • Kişisel verilerin korunmasında hukuka uygunluk halleri
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri
 • Genel veri koruma tüzüğü (GDPR) ve Getirdiği Yenilikler
 • Ulusal ve uluslararası bağlamda kişisel veri aktarımı

Kayıt / İletişim:

 • Katılımcıların tespitinde, 10 Aralık 2018 tarihinde yapılan 1. Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumuna katılamayan isteklilere öncelik tanınacaktır.
 • Dinleyici olarak sempozyuma katılmak isteyenlerin adı soyadı, e-posta adresi, çalıştıkları yer, unvan/pozisyonları gibi bilgilerle ön talepler toplanacaktır.
 • Ön kayıt linki kapandıktan sonra, başvuruların kabulüne ve reddine ilişkin ilgililere e-posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ön kayıt formu