Tarih: 28 Şubat 1997. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Türk siyasi tarihine damga vuracak postmodern darbe niteliğinde kararlar aldı. Dönemin 54. Hükûmetinin Başbakanı Necmettin Erbakan, MGK'da alınan kararları 5 Mart 1997 tarihinde imzaladı. Etkisinin bin yıl...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü için basın açıklaması yayımladı. Yapılan basın açıklamasında sosyal adalet ilkesinin anayasal hak olduğu vurgulanırken Anayasa’nın 2’nci maddesinde devletin “sosyal ve hukuk ilkelerini” haiz olduğu hatırlatıldı. Kurum'dan...
Evlilik için gerekli asgari yaşı biliyoruz da, azamisi ne oluyor? Olmasın mı? İsteyen herkes, istediği yaşta evlenebilsin mi? Öyle şey mi olur, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış özel yaşama müdahale olmaz mı belli bir yaş...
Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen and içme töreninde konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerinin göreve başlarken Anayasa’yı, temel hak ve hürriyetleri koruyacaklarına, görevlerini sadece vicdanlarının...
Avukat, savcı ve hâkimler, duruşmalara mutlaka cübbeleriyle girmekte, ancak bu üç mesleğin cübbeleri birbirinden farklıdır. Türkiye açısından değerlendirildiğinde avukatlar özelinde “tek tip cübbe” söz konusudur. Avukat cübbesinde temel renk siyahın tercih edilmesinde öne çıkan “adalet...
Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eleştiriler yapılırken, yargının kendi mekanizması içerisinde bunların...
5271 sayılı CMK'nun 64. maddesine dayanılarak çıkarılan, Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 16 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri...
Lahey'de tarihî gün! Güney Afrika’nın, BM Soykırım Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) kararını açıkladı. İsrail'in, dosyanın reddine yönelik talebinin ICJ tarafından reddedilmesiyle, İsrail...
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin...
Adalet Bakanı Tunç, Bartın Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlen Ombudsman Bartınlılarla Buluşuyor programına katıldı. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği ile vatandaşların, kurum üzerinden kendi problemlerinin çözümü noktasında mahkemelere düşmeden, idareyle karşılıklı cedelleşmeden hakkına daha...