2015–2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Farazi Dava Takımları Seçmeleri Başlıyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2015–2016 Eğitim ve Öğretim yılı Kamu Hukuku alanında milletlerarası farazi dava (moot court) yarışmaları için çağrıda bulundu. 30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 13.00’te Amfi 7’de yapılacak genel bilgilendirme toplantısıyla başlayacak olan süreç 1-4 Eylül haftasında tamamlanacak.

İleri düzeyde İngilizce ve hukuki muhakeme yeteneği gerektiren milletlerarası farazi dava (moot court) yarışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri her yıl katılıyor.

2015–2016 Eğitim ve Öğretim yılında Kamu Hukuku alanında milletlerarası farazi dava (moot court) yarışmalarına katılacak olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yarışmacılara katılacak takımları dört aşamalı seçimle belirleyecek:

  1. YAZILI ÖN SEÇİM AŞAMASI: Bu aşamada takımlarda yer almak isteyen öğrencilerin yarışma dili olan İngilizce seviyeleri yazılı olarak saptanmaya çalışılacaktır. İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye iki metni çevirmeleri istenecektir. Ayrıca milletlerarası hukuk ve hukuk muhakeme yeteneklerini ölçebilmek için önceden verilecek metinler üzerinden yazılı sınav yapılacaktır.
  2. MÜLAKAT ÖN SEÇİM AŞAMASI: Bu aşamada takımlarda yer almak isteyen öğrencilerin İngilizce seviyeleri sözlü olarak saptanmaya çalışılacaktır. Ayrıca takım çalışmasına yatkınlığı bu aşamada değerlendirmeye alınacaktır.
  3. HAZIRLIK AŞAMASI: Yazılı ve sözlü ön aşamayı geçen öğrencilerin yaz tatili boyunca danışman hocaları tarafından belirtilen okumaları ve verilen çalışmaları yapmaları gerekmektedir.
  4. TAKIMLARIN KESİNLEŞTİRİLMESİ AŞAMASI: Ön hazırlık aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve ilerleme düzeylerine göre takımlarda yer alacak öğrencilerin nihai olarak belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada öğrenciler, milletlerarası hukuk bilgileri, hukuki muhakeme yetenekleri, dil becerisi ile sorumluluk alabilme ve zamanında işlerini bitirebilme düzeylerine göre tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaklar ve takımlar nihai şekline kavuşmuş olacaktır.

2015-2016 Kamu Hukuku Alanında Milletlerarası Farazi Dava (Moot Court) Yarışmaları

Takım Seçmeleri ve Hazırlık Takvimi

30 Nisan (Yer: Amfi 7, Saat: 13.00): Milletlerarası Hukuk alanındaki Farazi Dava (Moot Court) yarışmaları hakkında genel bilgilendirme
5 Mayıs (Yer: Amfi 7, Saat: 13.00): Örnek olay (case) ve dilekçelerin (memorials) incelemesi.
7 Mayıs (Yer: Amfi 7, Saat: 13.00): Uluslararası Adalet Divanı Örnek Karar İncelemesi
12 Mayıs: Takımların Ön Seçimi (Yazılı Sınav)
14 Mayıs: Takımların Ön Seçimi (Mülakat)
18-23 Mayıs Haftası: Yaz tatili çalışma planının hazırlanması ve ön elemeyi geçen öğrencilere verilmesi
1-4 Eylül Haftası: Takımların nihai olarak seçiminin yapılması

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim yılında Kamu Hukuku alanında şu yarışmalara katılacak: