2023 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi Açıklandı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı noterlik ücret tarifesini açıkladı. Yeni tarifeler noter ücreti, düzenleme ücreti, yazı ücreti, çevirme ücreti, karşılaştırma ücreti, tescil ücreti, emanetlerin saklanması ücreti, harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti, defter onaylama ücreti, bildirim yazı ücreti, yol ödeneği, aracılık ücreti, terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret, elektronik işlemler ve elektronik tespit ücreti başlıklarını içermekte.

Buna göre güncellenen 2023 yılı noterlik ücretleri şu şekilde:

 • Düzenleme ücreti: 783,82 TL
 • Çevirme ücreti: 196,62 TL
 • Yol ödeneği: 94,12 TL
 • Emanetlerin saklanması ücreti: 54,88 TL
 • Yazı ücreti: 23,76 TL
 • Karşılaştırma ücreti: 23,76 TL
 • Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti: 19,90 TL
 • Noter ücreti: 17,32 TL
 • Elektronik Tespit Ücreti: 10,60 TL
 • Tescil ücreti: 7,42 TL
 • Defter onaylama ücreti: 7,42 TL
 • Bildirim yazı ücreti: 7,42 TL
 • Aracılık ücreti: 5,30 TL

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncellenmiş noterlik ücret tariflerinde şu açıklamalara yer verildi:

90320231337552023-Noterlik-Ucret-Tarifesi

Kaynak