Düzenleyen:

4. İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

29 Nisan – 7 Mayıs 2017 (Cumartesi – Pazar; Saat: 09.00 – 18.00)

Yer:

Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Kızılay – Ankara

Eğitmenler:

 • Nesrin Uygur Yeşil – Yargıtay Onursal Üyesi
 • Oral Özbaş – Avukat / Bilirkişi
 • Perihan Evren Aksoy – Avukat / Bilirkişi
 • Şeref Ali Mutlu – Avukat / Bilirkişi

Eğitim konuları:

 • İş Kanununun kapsamı, kural ve istisnalar
 • Bireysel hizmet akdi ve türleri
 • İşin düzenlenmesi
 • Ücretli tatil ve izinler
 • İş akdinin sona ermesi / kıdem ve ihbar tazminatı
 • İkale, değişiklik feshi
 • Ücretin ve hizmet süresinin tespiti
 • Belirsiz / belirli alacak davaları, kısmi dava
 • Bilirkişinin görev ve sorumluluğu
 • Zaman aşımı
 • Faiz türleri
 • Temerrüt / Muacceliyet
 • Ücretin hesabı
 • Yasal kesintiler / netleştirme
 • Ödemelerin mahsubu
 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • Ücret alacakları
 • Fazla çalışma, hafta tatili, UBGT ücreti
 • Yıllık izin ücreti
 • Cezai şart
 • Rekabetin yasağına aykırılık
 • Eşitliğe aykırılık tazminatı
 • Bakiye süre ücreti
 • İşe iade sonrası hak ve alacaklar
 • Bilirkişi raporu hazırlama metodu
 • Kelime işlem ve hesaplama programlarının kullanımı
 • Örnek rapor ve hesaplamalar

Eğitim ücreti:

 • 750 TL

Sertifika bilgisi:

 • 50’şet dakikalık toplam 32 dersten oluşan programın en az 3/4’üne katılanlara sertifika verilecektir.

İletişim:

 • 0505 703 07 81

Program Ayrıntıları

Bir önceki yazımız olan 3. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu başlıklı makalemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sermaye piyasası hukuku ve ticaret hukuku hakkında bilgiler verilmektedir.

Okuma önerisi:  Panel: Avukatın Avukatla İmtihanı