4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25 Ekim 2021 tarihinde “4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyum bütün uygulayıcı, akademisyen ve araştırmacılara açık olup sempozyuma katılım ücretsizdir. Sempozyumun konusu “Ticaret Hukukuna Disiplinlerarası Yaklaşım” olacaktır. Tebliğlerin ticaret hukuku ve bağlantılı konulara interdisipliner yaklaşım içermesi, örneğin şirketler hukuku ile medeni usul hukuku veya iş hukuku gibi alanlara birlikte odaklanması beklenmektedir. Farklı alanlardaki birden fazla araştırmacı tarafından yapılan ortak çalışmalar tercih edilecektir.

Tebliğlerin daha önce başka yerde sunulmamış ya da yayımlanmamış olması gerekmektedir. Tebliğler ve sunumları Türkçe veya İngilizce dillerinde olabilecektir. Çeviri hizmeti sağlanmayacaktır.

Tebliğ özetleri 300-400 kelime aralığında olmalıdır. Daha sağlıklı bir iletişim için yazarların çalıştıkları kurum ve iletişim bilgilerini (e-posta adresi ve mobil telefon bilgilerini) göndermeleri gerekmektedir.

Tebliğ özetleri ve tam metinler hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Tebliğ özetleri Üniversite tarafından elektronik kitap olarak; tam metinler ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi’nde (TFM) yayımlanacaktır. Tam metinlerin, dergipark.org.tr/tfm adresinde yer alan yazım kurallarına uygun ve makale formatında hazırlanması gerekmektedir.

Sempozyum Takvimi

Tebliğ özetlerinin 30 Temmuz 2021 tarihine kadar commerciallaw@ybu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyumda sunulacak tebliğler Sempozyum Bilim Kurulu tarafından seçilecek ve

seçilen tebliğler 20 Ağustos 2021 tarihine kadar bildirilecektir.
Sempozyumun kesinleşmiş programının 27 Eylül 2021 tarihine kadar duyurulması

planlanmaktadır.

“4. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu” (online) 25 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin tam metinlerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar commerciallaw@ybu.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için iletişim : commerciallaw@ybu.edu.tr

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
 • Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
 • Dr. Öğr. Üy. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU
 • Dr. Öğr. Üy. Tuğçe Nimet YAŞAR
 • Öğr. Gör. Dr. Ceren CERİT DİNDAR
 • Öğr. Gör. Dr. Bahriye BAŞARAN
 • Arş. Gör. Dr. Nevin MERAL
 • Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ
 • Arş. Gör. Kemalettin Ahmet AKSOY
 • Arş. Gör. Şule IŞIN
 • Arş. Gör. Zehra AVCI
 • Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU