4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi

Düzenleyen:

4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi “Boşanma” temasıyla KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenmektedir. 

Tarih:

08 Mart 2018 – Saat: 09.00 – 18.30

Yer:

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi, Beyoğlu – İstanbul

Kongre programı:

Kongre programı, etkinlik düzenleyiciler tarafından açıklandığında güncellenecektir. 

Kongre bildirileri:

 • Osmanlı Toplumunda Kadına Yönelik Sözlü Şiddet Sonucu Tefrik ile Boşanma: Maraş Örneği – Abdullah Aydoğan
 • Boşanmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri – Aysel Özdemir, Yrd. Doç. Funda Budak, Abdurrezzak Gültekin
 • İlk ve Ortaöğretim Düzeyindeki Çocukların Ebeveyn Kabul-Red Algısının Çocuğun Velayet Durumuna Göre Karşılaştırılması? – Psk. Büşra Kahraman, Psk. Sümeyra Gemici, Psi. Dan. Tevhide Kahraman
 • İslam Hukukundaki Hidâne Müessesinin Günümüz Uygulaması İle Mukâyesesi – Canan Tatar
 • Boşanma ve Din – Ejder Okumuş
 • Eşler Arasındaki Psikolojik Şiddetin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi – Doç. Dr. Cihad Demirli, Elif Kurtulmuş
 • Boşanmış Kadınların Stres Temelli Hastalıklar Özelinde Mukayeseli ve İstatistiksel Analizi – Elif Sarıca Darol,
  Betül Karapınar, Alperen Karapınar
 • İslam Aile Hukukunda Velayet – Esra Narin
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Özen Yükümlülüğü – Ar.Gör. Fatih Düğmeci,
  Ar. Gör. Esin Gürsel
 • Evlenme Deneyimleri ile Boşanma Süreci ilişkilerinde Dindarlık Faktörü – Fatma Baynal
 • Boşanma Sürecinde Kadının Mağduriyetinin Farklı Görünümleri: Mersin Örneği – Gülcan Çetinkaya,
  Prof. Dr. Nalan Yetim
 • Dini İçerikli Radyolarda Aile Kavramına Bakış – Gülderen Durna
 • Cumhuriyet Nesline “Aile Olmayı” Nasıl Öğrettik? (Din Dersleri Örnekleminde) – Yrd. Doç. Dr. Halise Kader Zengin
 • Toplumsal Cinsiyet, Bağlamında Boşanma/Boşanma Süreci ve Kadın – Yrd. Doç. Dr. Handan Karakaya
 • Bazı Hakların Korunması Açısından Boşanma Davalarında Arabuluculuk: Beklenti, Endişe ve Öneriler – Arş. Gör. Hilal Yazıcı
 • Kanser sonrası süreçte eş ilişkilerindeki değişim – İlknur Aydın Avcı, Ayşe Çal
 • Türkiye’de Boşanmalara Yol Açan Sosyo-Ekonomik Süreçler Ve ‘Boşanma Yetimi’ Çocuklar Üzerine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım – Dr. İrfan Barut
 • İki Hukuk Arasında Arafta: Boşanamayan Suriyeli Mülteciler – Yrd. Doç .Dr. Mahmut Kaya
 • Aile-İş Çatışması, Stres, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Medeni Duruma Göre Farklılıkların İncelenmesi – Arş. Gör. Meltem Yavuz, Arş. Gör. Meltem Akça
 • Otizm: Boşanmalardaki Etkisi ve Oranı – Yrd. Doç. Dr. Selim Pullu, Merve Altınbaş, Fatma KAVAS
 • Biyolojik Cinsiyet Eşitliği, Postgenderizm Ve Ailenin Geleceği – Prof. Dr. Mustafa Çevik
 • 2002-2017 Döneminde Türkiye ve Avrupa Ülkelerindeki Boşanma Olaylarının Sosyoekonomik Nedenlerinin Karşılaştırmalı Analizi – Yrd. Doç. Dr. Nergis Dama
 • İslam Hukukunda Boşanma, Velayet Ve Nafaka – Ömer Faruk Takım
 • Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Boşanma Sebebinin 5237 Sayılı TCK Bakımından Anlamı Ve Eşler Arasında Uzlaşma Kurumunun Uygulanabilirliği – Yrd. Doç. Dr. Özge Apiş
 • Boşanma Sonrası Psikolojik Destek: Bir Model Önerisi – Öğr. Gör. Selda Karadeniz Özbek, Prof. Dr. Melek Kalkan
 • Dijital Boşanmaya İlişkin Yeni Düzenlemeler: Farklı Ülke Uygulamaları – Prof. Dr. Seldağ Güneş Peschke
 • Boşanma Sonrası Duygu Ve Davranış Eğilimleri – Zuhal Yeşilova, Semin Oğurtan, Emine Taşoluk
 • Değişen Toplumuzda Boşanma Süreçlerinde Kadın ve Yeniden Evlilikler Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış – Doç. Dr. Şebnem Köşer Akçapar
 • Luhmann’ın Sistem Teorisinde İletişim Mecrası Olarak Aşk: Evlenme-Boşanma Sürecinde Aşkın Rolü – Yrd. Doç. Dr. Tebrike Kayak
 • Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Boşanmış Annelerin Boşanmaya İlişkin Yaşantılarının – Yasemin Kaygas,
  Gülhan Dinç
 • Aile Hayatı Ve Boşanma Nedenleriyle İlgili Diyanet’e Yöneltilen Sorular – Zekiye Demir
 • Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Çözüm Yolu – Ceren Kaya
 • Türkiye’de Din ve Çocuk Sahibi Olma Değerleri – Murat Yılmaz

İletişim / Kayıt:

 • info@kadem.org.tr
 • 0216 325 03 07