6. Uluslararası SUÇ ve CEZA Film Festivali Akademik Program

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin öncülüğünde düzenlenen 6. Uluslararası SUÇ ve CEZA Film Festivalinin akademik programı açıklandı. Bu yıl ‘Yoksulluk’ temalı filmlerin gösterileceği film festivalinin 30 Eylül – 6 Ekim 2016 tarihleri arasındaki akademik etkinlikler İstanbul Üniversitesi Rektörülük Binası Doktora Salonunda yapılacak. Akademik programın ayrıntıları şu şekilde:

Birinci Gün: 30.09.2016 Cuma

 • 08.00 – 08.30 Kayıt
 • Açılış Konuşması 08.40 – 09.00
  • Adem Sözüer – Festival Başkanı
 • 1. Oturum 09.00 – 10.20
  • Adil Yargılanma Hakkı Herkese Lazım: Yoksullara da!
  • Yönetici: Philip Kunig
  • Hans Heiner Kühne: Yoksulluk ve Adalete Erişim: “Adil Yargılanmanın” Özel Sonuçları
  • Pınar Memiş Kartal: Silahların Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili
  • Migena Leskoviku: Yoksulluk ve Adalete Erişim
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 2. Oturum 10.40 – 12.00
  • Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk
  • Yönetici: Nihat Bulut
  • Anu Sivaganesan: Haklar Olmaksızın Sosyal Hedefler – Adil (Olmayan) İsviçre Yapımı Eşitsizlik
  • Kanita Pruščanović: Savaş Sonrası Bosna Hersekte Yoksullukla Mücadele
  • Volkan Aslan: Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar
  • Bülent Yücel: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Devlet İlkesinin Anlamlandırılması ve Türkiye Uygulaması
 • Öğle Arası 12.00 – 13.00
 • 3. Oturum 13.00 – 14.00
  • Yoksulluk ve Sağlık: Yoksulluk Bir Hastalıktır!
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Yankı Yazgan: Yoksulluk ruhsal gelişimi nasıl etkiler?
  • Pavel Ursu: Uluslararası Bakış Açısıyla Yoksulluk ve Sağlık
  • Serhat Nasıroğlu: Göç, Yoksulluk ve Sağlık
 • Kahve Molası 14.00 – 14.20
 • Konferans 14.20 – 15.00
  • Mülteciler için Sağlık Hakkı
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Aart Hendriks: Avrupa Standartları ve Hollanda’nın Deneyimleri
 • Kahve Molası 15.00 – 15.20
 • 4. Oturum 15.20 – 16.40
  • Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu
  • Yönetici: Adem Sözüer
  • Stephen Thaman: ABD Ceza Hukukunda Hafifletici Sebep Olarak Yoksulluk Savunması
  • İbrahim Dülger: Ceza Hukukunda Yoksulluğun Kusurluluğa Etkisi
  • Burcu Ertem: Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi

İkinci Gün: 01.10.2016 Cumartesi

 • 5. Oturum 09.00 – 10.20
  • Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (1)
  • Yönetici: Başak Baysal
  • İlknur Serdar: Türk Medeni Kanununun Velayet Hükümleri Kapsamında Yoksulluk Nedeniyle Çocuğun Korunması için Alınacak Önlemler
  • Nafiye Yücedağ Göztepe: Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası
  • Barış Demirsatan: Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 6. Oturum 10.40 – 11.40
  • Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (2)
  • Yönetici: Bilgehan Çetiner
  • Nil Karabağ Bulut: Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler
  • Cansu Kaya Kızılırmak: Yasal Düzenlemeler ve Fiili Uygulamalar Işığında Türkiye’de Yoksul Kadının Kürtaj Hakkına Erişimi
 • Kahve Molası 11.40 – 12.00
 • Konferans (2) 12.00 – 12.40
  • Hekimler için Hukuksal ve Etik Standartlar
  • Yönetici: Mert Savrun
  • Aart Hendriks: Bireysel ve Toplumsal Hakları Dengelemek (Açlık grevleri, Tutuklular, Terör şüphelileri)
 • Sinema Paneli 16.00 – 17.00 (Yer/Place: Atlas Sineması)
  • Beyaz Perdeden Yansıyan Yoksulluk
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Derviş Zaim – Yönetmen
  • Farhad Eivazi – Yönetmen ve Senarist
  • Menderes Samancılar – Oyuncu
  • Serpil Kırel – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
  • Alin Taşcıyan – Sinema Eleştirmeni

Üçüncü Gün: 02.10.2016 Pazar

 • Sinema Paneli 16.00-17.00 (Yer/Place: Feriye Sineması)
  • Suça Karşı Sanat Adalet Getirir mi?
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Yasemin Işıktaç – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • İskender Pala – Yazar
  • Haluk Piyes – Oyuncu
  • Turgay Tanülkü – Oyuncu

Dördüncü Gün: 03.10.2016 Pazartesi

 • 7. Oturum 09.00 – 10.40
  • Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele
  • Yönetici: Hans Heiner Kühne
  • Muhammed Munir: İnsan Ticareti: Hatalı Düzenlemeler, Yaygın Yolsuzluk ve Kusurlu Pakistan Politikaları
  • Nassima Hanafi: Yükselen Yoksulluk Oranlarında Yolsuzluğun Rolü – Yoksulluk: Yolsuzluğun bir sebebi ve bir sonucu (Cezayir İncelemesi)
  • Qerkin Berisha: Kosova’da Hukuk Devleti ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi
  • Altan Rençber –İmran Semiz: Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi
 • Kahve Molası 10.40 – 11.00
 • 8. Oturum 11.00 – 12.20
  • Yoksulluk Suça İter mi?
  • Yönetici: Pınar Ölçer
  • Ataullah Khan Mahmood: Yoksulluk ve Suçluluk
  • Güneş Okuyucu Ergün: Ekonomik Durum ve Suçluluk
  • Vesile Sonay Evik: Yoksulluk ve Suç İlişkisi
 • Öğle Arası 12.20 – 13.20
 • 9. Oturum 13.20 – 14.40
  • Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk mu?
  • Yönetici: Tuba Topçuoğlu
  • Ezgi Aygün Eşitli: Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi
  • Başak Oya İşcan: Çocuklarda Tekrar Suçluluğa Risk Teşkil Eden Etkenler İçerisinde Sosyo – Ekonomik Koşullar ve Yoksulluğun Yeri
  • Eylem Baş: Türk Ceza Kanunu’nun 229. Maddesinde Düzenlenen Dilencilik Suçunun Yoksulluk Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Kahve Molası: 14.40 – 15.00
 • Film Gösterimi ve Panel 15.00. 17.40
  • Film: Çöpte Dostoyevski Buldum
  • Film Üzerine Tartışma
  • Moderatörler: Sedef Erken / Tarık Tufan
  • Belgesel Ekibi: Enis Rıza Sakızlı /Oktay Çetinkaya

Beşinci Gün: 04.10.2016 Salı

 • 10. Oturum. 09.00 – 10.20
  • Cezanın Belirlenmesinde Yoksulluk
  • Yönetici: Mahmut Koca
  • Soner Hamza Çetin: Yoksulluk ve Adli Para Cezası
  • Polat İşoğlu: Yoksulluğun Türk Ceza Kanunu’ndaki İzleri
  • Ezgi Cankurt: Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramı ile Zorunluluk Hali ve Yoksulluk İlişkisine Dair Değerlendirme
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 11. Oturum 10.40 – 12.00
  • Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları
  • Yönetici: Korhan Bozkurt
  • Necdet Neydim: Çocuk edebiyatı metinlerindeki yoksulluk ve yoksunluk kavramlarına iç içelik ya da karşıtlık üzerinden yeniden bir bakış
  • Mehlika Philip – Necdet Neydim: Çocuk kahramanlar üzerine kurgulanmış filmlerde yoksulluğun yansıması ve film kurgusu içinde yoksulluğun görsel tanımına dönük tanıklıklar
  • Dilan Tüysüz: Amerikan Rüyası ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Gangster Filmleri
 • Öğle Arası 12.00 – 13.00
 • 12. Oturum 13.00 – 14.20
  • Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler
  • Yönetici: Murat Atalı
  • Alper Tunga Küçük: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Adli Yardım
  • Sinan Altunç: Bir Adil Yargılanma Hakkı Olarak Maddi Olanaklardan Yoksun Kişinin Avukat Yardımından Yararlanması
  • Serpil Işık: İcra Hukuku’nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik

Altıncı Gün: 05.10.2016 Çarşamba

 • 13. Oturum 09.00 – 10.20
  • Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi
  • Yönetici: Aydın Gülan
  • Melikşah Yasin: Kentsel Dönüşüm Yasası
  • Murat Şentürk: İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Kentsel Müdahaleler
  • Bülent Şen: İstanbul Kent Merkezinde Göç ve Yoksulluk: Süleymaniye Bekar Odaları ve Göçmenleri
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 14. Oturum 10.40 – 12.00
  • Yoksulluk da Kentin Kimliğini Belirler
  • Yönetici: Melikşah Yasin
  • Seher Kalender Çetinkaya: Yoksul Bölgelerin Kentsel Dönüşümü
  • Lana Kudumovic: Yoksulluk Altında Şehrin Kimliğini Şekillendirme: Saraybosna’nın Kentsel Gelişiminin Karşılaştığı Sorunlar
  • Hanif Budiman: Kentsel Gelişim ve Nehir kıyısı Yerleşimi. İnceleme: Yogyakarta Şehri, Endonezya
 • Öğle Arası 12.00 – 13.00
 • 15. Oturum 13.00 – 14.20
  • İdare Sağlıkta ve Yoksullukla Mücadelede Yoksullar İçin Ne Yapıyor, Neler Yapmalı?
  • Yönetici: Cemil Kaya
  • Eren Kalanyuva: İdarenin Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkının Korunmasındaki Rolü
  • Necip Taha Gür: İdare Hukuku Boyutuyla Sosyal Yardımlar
  • Eren Solmaz: Yoksulluğun Giderilmesinde Kamu Hizmetinin “Eşitlik İlkesi” Gereğince İdarenin Rolü
 • Kahve Molası 14.20 – 14.40
 • 16. Oturum 14.40 – 16.00
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yoksulluk
  • Yönetici: Ömer Ekmekçi
  • Gazi Alataş: Türkiye’de Sosyal Sağlık Güvenlik Sistemi
  • Necip Şenel: Kıdem Tazminatı, Asgari Ücret
  • Merve Dömen: Çocuk ve Kadın İşçiler, Sigortasız İşçiler

Festivali kaçırmamak için Facebook Etkinlik üzerinden kaydolun.

facebook_etkinlik