İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin öncülüğünde düzenlenen 6. Uluslararası SUÇ ve CEZA Film Festivalinin akademik programı açıklandı. Bu yıl ‘Yoksulluk’ temalı filmlerin gösterileceği film festivalinin 30 Eylül – 6 Ekim 2016 tarihleri arasındaki akademik etkinlikler İstanbul Üniversitesi Rektörülük Binası Doktora Salonunda yapılacak. Akademik programın ayrıntıları şu şekilde:

Birinci Gün: 30.09.2016 Cuma

 • 08.00 – 08.30 Kayıt
 • Açılış Konuşması 08.40 – 09.00
  • Adem Sözüer – Festival Başkanı
 • 1. Oturum 09.00 – 10.20
  • Adil Yargılanma Hakkı Herkese Lazım: Yoksullara da!
  • Yönetici: Philip Kunig
  • Hans Heiner Kühne: Yoksulluk ve Adalete Erişim: “Adil Yargılanmanın” Özel Sonuçları
  • Pınar Memiş Kartal: Silahların Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili
  • Migena Leskoviku: Yoksulluk ve Adalete Erişim
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 2. Oturum 10.40 – 12.00
  • Sosyal Devlet İlkesi Perspektifinden Yoksulluk
  • Yönetici: Nihat Bulut
  • Anu Sivaganesan: Haklar Olmaksızın Sosyal Hedefler – Adil (Olmayan) İsviçre Yapımı Eşitsizlik
  • Kanita Pruščanović: Savaş Sonrası Bosna Hersekte Yoksullukla Mücadele
  • Volkan Aslan: Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar
  • Bülent Yücel: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Devlet İlkesinin Anlamlandırılması ve Türkiye Uygulaması
 • Öğle Arası 12.00 – 13.00
 • 3. Oturum 13.00 – 14.00
  • Yoksulluk ve Sağlık: Yoksulluk Bir Hastalıktır!
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Yankı Yazgan: Yoksulluk ruhsal gelişimi nasıl etkiler?
  • Pavel Ursu: Uluslararası Bakış Açısıyla Yoksulluk ve Sağlık
  • Serhat Nasıroğlu: Göç, Yoksulluk ve Sağlık
 • Kahve Molası 14.00 – 14.20
 • Konferans 14.20 – 15.00
  • Mülteciler için Sağlık Hakkı
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Aart Hendriks: Avrupa Standartları ve Hollanda’nın Deneyimleri
 • Kahve Molası 15.00 – 15.20
 • 4. Oturum 15.20 – 16.40
  • Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğu
  • Yönetici: Adem Sözüer
  • Stephen Thaman: ABD Ceza Hukukunda Hafifletici Sebep Olarak Yoksulluk Savunması
  • İbrahim Dülger: Ceza Hukukunda Yoksulluğun Kusurluluğa Etkisi
  • Burcu Ertem: Yoksulluk ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi
Okuma önerisi:  4. İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı

İkinci Gün: 01.10.2016 Cumartesi

 • 5. Oturum 09.00 – 10.20
  • Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (1)
  • Yönetici: Başak Baysal
  • İlknur Serdar: Türk Medeni Kanununun Velayet Hükümleri Kapsamında Yoksulluk Nedeniyle Çocuğun Korunması için Alınacak Önlemler
  • Nafiye Yücedağ Göztepe: Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası
  • Barış Demirsatan: Yoksulluğa Karşı Bir Tedbir Olarak Yardım Nafakası
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 6. Oturum 10.40 – 11.40
  • Kadın ve Çocukların Medeni Hukukta Yoksulluk Riskine Karşı Korunması (2)
  • Yönetici: Bilgehan Çetiner
  • Nil Karabağ Bulut: Evlilik Birliğinden Doğan Giderlere Katılma Payının İhlali Dolayısıyla Kadının Yoksulluğa Düşme Tehlikesi Karşısında Medeni Kanun Kapsamında Başvurulabilecek Önlemler
  • Cansu Kaya Kızılırmak: Yasal Düzenlemeler ve Fiili Uygulamalar Işığında Türkiye’de Yoksul Kadının Kürtaj Hakkına Erişimi
 • Kahve Molası 11.40 – 12.00
 • Konferans (2) 12.00 – 12.40
  • Hekimler için Hukuksal ve Etik Standartlar
  • Yönetici: Mert Savrun
  • Aart Hendriks: Bireysel ve Toplumsal Hakları Dengelemek (Açlık grevleri, Tutuklular, Terör şüphelileri)
 • Sinema Paneli 16.00 – 17.00 (Yer/Place: Atlas Sineması)
  • Beyaz Perdeden Yansıyan Yoksulluk
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Derviş Zaim – Yönetmen
  • Farhad Eivazi – Yönetmen ve Senarist
  • Menderes Samancılar – Oyuncu
  • Serpil Kırel – Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
  • Alin Taşcıyan – Sinema Eleştirmeni

Üçüncü Gün: 02.10.2016 Pazar

 • Sinema Paneli 16.00-17.00 (Yer/Place: Feriye Sineması)
  • Suça Karşı Sanat Adalet Getirir mi?
  • Yönetici: Bengi Semerci
  • Yasemin Işıktaç – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • İskender Pala – Yazar
  • Haluk Piyes – Oyuncu
  • Turgay Tanülkü – Oyuncu

Dördüncü Gün: 03.10.2016 Pazartesi

 • 7. Oturum 09.00 – 10.40
  • Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele
  • Yönetici: Hans Heiner Kühne
  • Muhammed Munir: İnsan Ticareti: Hatalı Düzenlemeler, Yaygın Yolsuzluk ve Kusurlu Pakistan Politikaları
  • Nassima Hanafi: Yükselen Yoksulluk Oranlarında Yolsuzluğun Rolü – Yoksulluk: Yolsuzluğun bir sebebi ve bir sonucu (Cezayir İncelemesi)
  • Qerkin Berisha: Kosova’da Hukuk Devleti ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi
  • Altan Rençber –İmran Semiz: Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi
 • Kahve Molası 10.40 – 11.00
 • 8. Oturum 11.00 – 12.20
  • Yoksulluk Suça İter mi?
  • Yönetici: Pınar Ölçer
  • Ataullah Khan Mahmood: Yoksulluk ve Suçluluk
  • Güneş Okuyucu Ergün: Ekonomik Durum ve Suçluluk
  • Vesile Sonay Evik: Yoksulluk ve Suç İlişkisi
 • Öğle Arası 12.20 – 13.20
 • 9. Oturum 13.20 – 14.40
  • Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk mu?
  • Yönetici: Tuba Topçuoğlu
  • Ezgi Aygün Eşitli: Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi
  • Başak Oya İşcan: Çocuklarda Tekrar Suçluluğa Risk Teşkil Eden Etkenler İçerisinde Sosyo – Ekonomik Koşullar ve Yoksulluğun Yeri
  • Eylem Baş: Türk Ceza Kanunu’nun 229. Maddesinde Düzenlenen Dilencilik Suçunun Yoksulluk Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Kahve Molası: 14.40 – 15.00
 • Film Gösterimi ve Panel 15.00. 17.40
  • Film: Çöpte Dostoyevski Buldum
  • Film Üzerine Tartışma
  • Moderatörler: Sedef Erken / Tarık Tufan
  • Belgesel Ekibi: Enis Rıza Sakızlı /Oktay Çetinkaya
Okuma önerisi:  80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı

Beşinci Gün: 04.10.2016 Salı

 • 10. Oturum. 09.00 – 10.20
  • Cezanın Belirlenmesinde Yoksulluk
  • Yönetici: Mahmut Koca
  • Soner Hamza Çetin: Yoksulluk ve Adli Para Cezası
  • Polat İşoğlu: Yoksulluğun Türk Ceza Kanunu’ndaki İzleri
  • Ezgi Cankurt: Hırsızlık Suçunda Değer Azlığı Kavramı ile Zorunluluk Hali ve Yoksulluk İlişkisine Dair Değerlendirme
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 11. Oturum 10.40 – 12.00
  • Sinemanın ve Edebiyatın Yoksulları
  • Yönetici: Korhan Bozkurt
  • Necdet Neydim: Çocuk edebiyatı metinlerindeki yoksulluk ve yoksunluk kavramlarına iç içelik ya da karşıtlık üzerinden yeniden bir bakış
  • Mehlika Philip – Necdet Neydim: Çocuk kahramanlar üzerine kurgulanmış filmlerde yoksulluğun yansıması ve film kurgusu içinde yoksulluğun görsel tanımına dönük tanıklıklar
  • Dilan Tüysüz: Amerikan Rüyası ve Suç İlişkisi Çerçevesinde Gangster Filmleri
 • Öğle Arası 12.00 – 13.00
 • 12. Oturum 13.00 – 14.20
  • Muhakeme ve İcra Hukukunda Yoksullara Destekler
  • Yönetici: Murat Atalı
  • Alper Tunga Küçük: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Adli Yardım
  • Sinan Altunç: Bir Adil Yargılanma Hakkı Olarak Maddi Olanaklardan Yoksun Kişinin Avukat Yardımından Yararlanması
  • Serpil Işık: İcra Hukuku’nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik

Altıncı Gün: 05.10.2016 Çarşamba

 • 13. Oturum 09.00 – 10.20
  • Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi
  • Yönetici: Aydın Gülan
  • Melikşah Yasin: Kentsel Dönüşüm Yasası
  • Murat Şentürk: İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Kentsel Müdahaleler
  • Bülent Şen: İstanbul Kent Merkezinde Göç ve Yoksulluk: Süleymaniye Bekar Odaları ve Göçmenleri
 • Kahve Molası 10.20 – 10.40
 • 14. Oturum 10.40 – 12.00
  • Yoksulluk da Kentin Kimliğini Belirler
  • Yönetici: Melikşah Yasin
  • Seher Kalender Çetinkaya: Yoksul Bölgelerin Kentsel Dönüşümü
  • Lana Kudumovic: Yoksulluk Altında Şehrin Kimliğini Şekillendirme: Saraybosna’nın Kentsel Gelişiminin Karşılaştığı Sorunlar
  • Hanif Budiman: Kentsel Gelişim ve Nehir kıyısı Yerleşimi. İnceleme: Yogyakarta Şehri, Endonezya
 • Öğle Arası 12.00 – 13.00
 • 15. Oturum 13.00 – 14.20
  • İdare Sağlıkta ve Yoksullukla Mücadelede Yoksullar İçin Ne Yapıyor, Neler Yapmalı?
  • Yönetici: Cemil Kaya
  • Eren Kalanyuva: İdarenin Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkının Korunmasındaki Rolü
  • Necip Taha Gür: İdare Hukuku Boyutuyla Sosyal Yardımlar
  • Eren Solmaz: Yoksulluğun Giderilmesinde Kamu Hizmetinin “Eşitlik İlkesi” Gereğince İdarenin Rolü
 • Kahve Molası 14.20 – 14.40
 • 16. Oturum 14.40 – 16.00
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yoksulluk
  • Yönetici: Ömer Ekmekçi
  • Gazi Alataş: Türkiye’de Sosyal Sağlık Güvenlik Sistemi
  • Necip Şenel: Kıdem Tazminatı, Asgari Ücret
  • Merve Dömen: Çocuk ve Kadın İşçiler, Sigortasız İşçiler
Okuma önerisi:  Avrupa Birliği Kapsamında Moda Hukuku

Festivali kaçırmamak için Facebook Etkinlik üzerinden kaydolun.

facebook_etkinlik