7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Açılış Programı

Düzenleyen:

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

03 – 09 Kasım 2017

Yer:

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 1. Gün (3 Kasım) Programı:

 • Açılış konuşmaları (08.30 – 09.30)
  • Adem SÖZÜER – Festival Başkanı
  • Abuzer KENDİGELEN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Mahmut AK- İstanbul Üniversitesi Rektörü
  • Zühtü ARSLAN – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • Açılış Paneli (09.30-10.50)
  • Musaddık’dan 15 Temmuz’a Darbeler
   • Adem SÖZÜER – Yönetici
   • Leila HEMMATZADEH – Zincirin İlk Halkası: Musaddık Darbesi
   • Tasneem ELNEKHEELY – Tahrir Yine Bahar Bekliyor
   • Nedim ŞENER – “Our boys couldn’t do it”:15 Temmuz Darbe Girişimi/
 • 1. Oturum (11.15 – 12.30)
  • Bengi SEMERCİ – Yönetici
  • Akın ÖZÇER – Beyaz Eldiven Darbeleri
  • Halil BERKTAY – Terörün ve Darbelerin İdeolojik Kutsanma Mekanizmaları
  • Kuzma KICHIK – Ukrayna’da Renkli Devrim ve Hukuksal Sonuçları
 • 2. Oturum (14.00 – 15.20)
  • Philip KUNIG –  Yönetici
  • Engin YILDIRIM – Terör Suçlarından Tutuklu ve Hükümlülerin İfade, Bireysel Haberleşme
   Özgürlükleri ile Özel Hayata Saygı Hakkına Yönelik Müdahaleler
  • Aydın ŞİMŞEK – Darbe ve Terör Soruşturmaları ve Kovuşturmalarının Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
   Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi
  • Akif YILDIRIM – Darbe ve Terör Yargılamalarının Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında
   Değerlendirilmesi
 • 3. Oturum (15.40 – 16.40)
  • Engin YILDIRIM – Yönetici
  • Rick LAWSON – Kriz Zamanlarında Adalete Erişim
  • Gijs De VRIES – Avrupa Birliği ve Hukuk Devleti: İlkeler ve Uygulama