8. İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı

Düzenleyen:

8. İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih / Takvim:

 • Son başvuru tarihi: 06.11.017
 • Eğitim tarihleri:
  • 11 – 12 Kasım 2017 – Saat: 09.00 – 18.00
  • 18-19 Kasım 2017 – Saat: 09.00 – 18.00
  • 25-26 Kasım 2017 – Saat: 09.00 – 18.00
  • Toplam 48 saat

Yer:

SC INN Hotel, Bülten Caddesi No: 54 Kavaklıdere – Ankara

Eğitim ücreti:

 • Avukat katılımcı: 1.000 TL
 • Avukat dışı katılımcı: 1.200 TL

Eğitmenler:

 • Doç. Dr. Muhittin ASTARLI
 • Nesrin Uygur YEŞİL  (Yargıtay Onursal Üyesi)
 • Av. Oral ÖZBAŞ
 • Av. Perihan Evren AKSOY

Eğitim konuları:

 • İş hukukunun konusu ve nitelikleri
 • İş Hukukuna yön veren temel ilkeler
 • İş Hukukunun kaynakları, temel kavramlar
 • İş akdinin sona ermesi
 • Kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatı
 • İşin düzenlenmesi, ücretli tatil ve izinler
 • Belirsiz / belirli alacak davaları, kısmi dava, ıslah
 • İbraname, Zamanaşımı
 • Bilirkişinin görev ve sorumluluğu, bağlı bulunduğu ilkeler
 • İş Kanunun kapsamı, kural ve türleri
 • Bireysel hizmet akdi ve türleri
 • Toplu İş Hukuku
 • İşe iade davaları
 • İkale ve değişiklik feshi
 • Hizmet süresi ve ücretin tespiti
 • Bilirkişi raporu hazırlama metodu
 • Ücretin ve hizmet süresinin hesabı
 • Zamanaşımı / Temerrüt / Muacceliyet / Faiz
 • Kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatı
 • Ücret alacakları
 • Yıllık izin ücreti
 • Fazla çalışma ücreti
 • Cezai şart – Rekabet yasağına aykırılık
 • Eşitliğe aykırılık tazminatı
 • İşe iade sonrası hak ve alacakları
 • Ödevlerin çözümü
 • Örnek rapor ve hesaplamalar
 • Hafta tatili ücreti
 • UBGT ücreti
 • İkramiye / İlave Tediye
 • Prim
 • Bakiye süre tazminatı
 • Bodro inceleme
 • Yasal kesintiler / netleştirme
 • Ödemelerin mahsubu
 • Örnek rapor ve hesaplamalar

İletişim:

 • (0312) 416 72 33
 • (0546) 865 12 75
 • avsa@ankarabarosu.org.tr