8. Karşılaştırmalı Alman -Türk Hukuku Öğrenci Semineri

Düzenleyen:

8.Karşılaştırmalı Alman -Türk Hukuku Öğrenci Semineri, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

19-20 Eylül 2019 – Saat: 09.00

Yer:

Orient Institut İstanbul – Susam Sokak 16, Daire: 8 Cihangir

Konuşmacılar:

 • Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin
 • Arş. Gör. Şölen Çakıroğlu
 • Arş. Gör. Kübra Tunç
 • Arş. Gör. Veysel Topuz
 • Arş. Gör. Ebuzer Zengin
 • Duygu Balkan
 • Sait Ceylan
 • Sedef Demir
 • Luca Fynn Duda
 • Henry Benjamin Fermor
 • Jana Geburzky
 • Emirhan Haznedar
 • Clara Horn Joya
 • Katharina Borothee Knop
 • Aleksandra Ewa Stalmach
 • Paul Vitter Thiessen
 • Hanna Elisabeth Wittmann
 • Max Wrobel
 • Ertuğrul Kaan Yıldırım
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Adil yargılanma hakkı
 • Mahkemenin aydınlatma yükümlülüğünün sınırları
 • Hâkimin bağımsızlığı ve tarafsızlığı
 • Meram anlatma ilkesi
 • Kamusallık ilkesinden ayrılarak şahsi dava yargılamasının açıklanması
 • Doğal Yargıç ilkesi
 • Hızlandırma ilkesinin sebepleri ve sınırları
 • Mecburilik ve takdirilik ilkeleri
 • Alm. AY m. 104 ışığında tutuklama
 • 21. yüzyılda alenilik ilkesi
 • Maslahata uygunluk ilkesi
 • Masumiyet karinesi
 • Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
 • Nemo tenetur ilkesi
 • Doğrudan doğruyalık ilkesinin nedeni ve sınırları
 • Doğal yargıç ilkesi ve sorunlar
 • Delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi

İletişim:

 • zehra.dogan@ozyegin.edu.tr