Adalet Şûrası 2018 Kitabı Yayımlandı

T.C. Adalet Bakanlığı tarafından 10 – 11 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da ilk kez düzenlenen Adalet Şûrası, “toplum ve adalet” ana temasıyla yapıldı. Şûranın konuşma metinleri, PDF kitap olarak yayımlandı. 

Açılış konuşmalarını sırasıyla Adalet Bakanı Albulhamit Gül, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yaptığı şûra dört oturumda gerçekleştirildi.

Adalet Şûrası pdf kitabında açılış konuşmalarının tam metniyle birlikte dört oturumdaki 22 konuşmacının da konuşma metinlerine yer veriliyor.

Şûrada oturumlar şu konu başlıklarında gerçekleştirildi:

 1. Oturum: Medeniyetimizde adalet anlayışı
 2. Oturum: Adalet sosyolojisi ve adalet psikolojisi
 3. Oturum: Türk ceza hukukunda adalet anlayışı
 4. Oturum: Medya, toplum ve adalet
 5. Oturum: Adalet bilinci ve eğitimi
 6. Oturum: Adalete güven ve yargıda etik değerler

280 sayfadan oluşan şura kitabında oturum konuşmacılarının şu konu başlıklarındaki bildirilerine yer verilmekte:

 • Alev ALATLI
 • Prof. Dr. Erhan AFYONCU – OSMANLI ADALETİ
 • Prof. Dr. Mehmet Âkif AYDIN – MEDENİYETİMİZİN ADALET ANLAYIŞI
 • Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY – TOPLUMUN ANAYASA TAHAYYÜLÜ VE ADALET MESELESİ
 • Prof. Dr. Erol GÖKA – MUTLAK ANLAMDA İYİ OLAN TEK ERDEM: ADALET
 • Prof. Dr. Atilla ARKAN – İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE ADALET VE GÜNCEL ANLAMI
 • Doç. Dr. Derda KÜÇÜKALP – SİYASET FELSEFESİ AÇISINDAN ADALET
 • Prof. Dr. Mahmut KOCA – TÜRK CEZA HUKUKUNDA ADALET ANLAYIŞI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ – YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN ADALET ANLAYIŞI
 • Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
 • Prof. Dr. Vahit BIÇAK – ONARICI ADALET YAKLAŞIMIYLA CEZA ADALETİ SİSTEMİNİN YENİDEN İNŞASI
 • Serpil ÇEVİKCAN
 • Okan MÜDERRİSOĞLU – MEDYADAKI YARGI, YARGIDAKI MEDYA
 • İsmet BERKAN
 • Serdar KARAGÖZ
 • Prof. Dr. Yavuz ATAR – ADALET BILINCI VE HUKUK EĞITIMI
 • Prof. Dr. Muharrem ÖZEN – ADALET BILINCI VE HUKUK EĞITIM
 • Prof. Dr. M. Fatih UŞAN – ADALET (HUKUK) EĞITIMINDE YENI YAKLAŞIMLAR
 • Yılmaz AKÇİL – ADALET BILINCININ OLUŞUMUNDA TÜRKIYE ADALET AKADEMISININ ROLÜ
 • Doç. Dr. Serdar GÜLENER
 • Prof. Dr. Muharrem KILIÇ – YARGISAL ADALET: YARGILAMA ETKİNLİĞİ VE YARGISAL ERDEMLER
 • Prof. Dr. Atilla YAYLA – TOPLUMSAL DÜZENİN ARACI OLARAK YARGI

Adalet Şûrası 2018

sura-kitap-tumu