Aktüerya Hukuku ve Bilirkişi Eğitimi Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, 23 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak Aktüerya Hukuku ve Bilirkişi Eğitimi Sertifika Programı başlatıyor. 

Hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı eğitim, 24 saatlik bir programdan oluşuyor.

Katılımcılara aktüeryal bilgiler sayesinde, bilirkişilik faaliyetlerini genel geçer kurallara bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedefleyen eğitim programına

– Avukatlar
– Hakimler
– İş Müfettişleri ve Uzmanları
– Yeminli Mali Müşavirler
– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
– İş güvenliği Uzmanları katılabiliyor.

Aynı zamanda mahkemelerde yeminli bilirkişi olarak görev yapan TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Siciline Kayıtlı Aktüerler ve üniversitelerin Aktüerya Bilimleri bölümü öğretim üyeleri tarafından verilecek olan eğitimler şu konu başlıklarını kapsıyor:

Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
• Kusur Sorumluluğu
• Kusursuz Sorumluluk
• Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller
• Tazminatın Belirlenmesi
• Ölüm ve Bedensel Zarar Halinde Tazminatın Belirlenmesi
• Haksız Fiillerde Zamanaşımı
• Rücu Talebinde Zamanaşımı

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
• Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
• Beden Tanlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
• Masraf Kalemleri
• Beden Tamlığı İhlali Zararının ve Tazminatının Belirlenmesi
• İndirim Nedenleri
• Tazminatın Hesabı

Destekten Yoksun Kalma Zararları
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
• Hayat Sigortaları Matematiği
• Hayat Tabloları (Mortalite, Ölümlülük, Yaşam Tabloları)
• Beklenen Yaşam Süresi
• Türkiye Hayat Tabloları
• Hayat Annüiteleri
• Zararın Hesabı
• İndirim Nedenleri
• Tazminatın Hesabı

Uygulama Eğitimi
• Beden Tamlığının İhlali Hesabına Yönelik Uygulamalar
• Destekten Yoksun Kalma Zarar Hesabına Yönelik Uygulamalar

Eğitim ücreti olarak ise 1.200 TL (KDV Dahil) talep ediliyor.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.