Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Çalıştay, Anayasa Mahkemesi – Anayasa Yargı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliğinin özel bir görünüm şeklidir. Fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet, başta yaşam hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı olmak üzere güvenlik ve özgürlük hakkı, saygınlık, fiziksel ve ruhsal sağlık hakkı gibi temel hakların ihlal edilmesine veya pratikte geçersiz kalmasına yol açmaktadır. Başta Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası yasal belgelerle korunan kadına yönelik şiddet, hukuki ve kamusal niteliğe sahip bir meseledir. 

Hukuk sistemimiz, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi bağlamında hem uluslararası hukuktan hem de iç hukuktan doğan bir takım anayasal ve yasal yükümlülükle çevrelenmiştir. Bu doğrultuda, ilgili mevzuatın uygulanmaması ya da insan hakları ilkelerine uygun olarak adil, etkili ve hızlı bir şekilde uygulanmaması ve gerekli güvence mekanizmalarının oluşturulamaması durumunda meydana gelen hak ihlalleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bireysel başvurular sonucunda, 2013 yılından bu yana pek çok ihlal kararı verilmiştir. Bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu alanda atılması gereken adımları Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde ele almanın, insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının güçlendirilmesine ve hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, cinsiyete dayalı bir ayrımcılık biçimi olan kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususlarında gündeme gelen sorunların çeşitli açılardan ortaya konulması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Kurumumuz, Avrupa Konseyi ve Anayasa Mahkemesi iş birliğinde 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara JW Marriott Hotel’de “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’’ gerçekleştirecektir.

ÇALIŞTAY TARİHİ VE YERİ:

6-7 Şubat 2024 / Ankara JW Marriott Hotel

DÜZENLEME KURULU

 1. Dr. Ömer GEDİK – Anayasa Mahkemesi Raportörü – AYAM Koordinatörü 
 2. Çağlar KIRAN – Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Proje Yöneticisi
 3. Ezgi KAŞKAVAL OKYAY- Uluslararası İlişkiler ve Proje Birimi Koordinatörü
 4. Dr. Bekir Fatih BİLGİ- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Birimi Koordinatörü
 5. Esra YAKAR- İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi/ Uzman
 6. Pınar KAÇAN- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Birimi/ Uzman
 7. Ezgi AKTAY – Uluslararası İlişkiler ve Proje Birimi/Uzman Yardımcısı
 8. Murat CANDAN- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Birimi/Uzman Yardımcısı

BİLİM KURULU

 1. Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 2. Prof. Dr. Pınar KARTAL, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Prof. Dr. Fatma Ebru GÜNDÜZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 5. Prof. Dr. Güneş OKUYUCU, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 6. Doç. Dr. Nadire ÖZDEMİR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 7. Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 8. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı bilgi için:  tihekcalistay@tihek.gov.tr

Çalıştaya katılım, kontenjanla sınırlıdır.

Çalıştay Programı

nCrzf5tI