Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü Eğitimi

Düzenleyen:

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında düzenlenen Avukatlara Yönelik Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği eşgüdümünde yürütülmektedir. Tarih:

12 Mayıs 2018, Saat: 08.30 – 17.30

Yer:

Adıyaman Barosu

Eğitim konuları:

 • Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya giriş: Anayasa Mahkemesinin inceleme yetkisinin kapsamı
  • Anayasa Mahkemesinin kişi yönünden yetkisi: “Mağdur Statüsü”
  • Ortak Koruma Alanı: AİHS ve Anayasa’da Yer Alan Haklardan Bireysel Başvuruya Konu Edilebilenler
  • Bireysel başvuruya konu edilemeyen alanlar
 • Bireysel başvuruda olağan hukuk yollarının tüketilmesi kuralı ve başvuru süresi
  • Olağan – Olağanüstü hukuk yolları
  • İstinaf – Temyiz – Karar Düzeltme
  • Başvuru süresi
  • Mazeret hukuku
 • Açıkça dayanaktan yoksunluk
  • Kanun yolu şikayeti
  • Açık veya görünür bir ihlalin bulunmaması
  • Kanıtlanmamış şikayetler
 • Nitelikli dilekçe hazırlama ve başvuru yapma
  • Başvuru formuna ve eklerine ilişkin usul kuralları
  • Başvuru yapma usulü
  • Eksikliklerin giderilmesi usulü
  • İdari ret sistemi
  • Esasa ilişkin nitelikli dilekçe yazımı

Eğitim ayrıntıları:

 • Eğitim avukatlara yöneliktir ve ücretsizdir.
 • Eğitim programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi her baro tarafından kayıtlı avukatlara iletilecektir.
 • Gruplar 30 kişiyle sınırlıdır.
 • Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir.