Seminer: Avukatlar için Finansal Tablolar Analizi

Semineri düzenleyen kurum:

Avukatlar için Finansal Tablolar Analizi konulu seminer programı Hukuk Akademisi tarafından düzenlenmektedir.

Seminer eğitmeni:

Prof. Dr. Selahattin Karabınar

Seminerin tarihi ve yeri:

2 tam gün / 12 ders saati şeklinde işlenecek seminer 09 – 10 Nisan 2016 tarihlerinde WORKINTON-Levent199’da yapılacak.

Seminerin hedef kitlesi:

Seminer Ticaret Hukuku, Şirket Birleşme ve Devralmaları (M&A), İcra / İflas Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren hukukçulara yöneliktir.

Programın içeriği:

Program kapsamında katılımcılara finansal (mali) tabloların nasıl analiz edileceğine, analiz yöntemlerine ve sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin temel düzey bilgi ve beceri aktarımı hedeflenmektedir.

Seminer programı; Finansal tabloların analiz ilkeleri, yöntemleri ve yorumlanmasına dönük temel ve teorik bilgilere paralel olarak örnek vakalar üzerinden uygulamalı ve etkileşimli olarak sürdürülecektir.

1. Örnek Bir Şirket Üzerinden Finansal Tabloların Tanıtımı
1.1. Bilançonun Tanınması
1.2. Gelir Tablosunun Tanınması

2. Bilanço Analiz Yöntemleri ve Analizlerin Kullanım Alanları
2.1. Yatay Analiz Yöntemi ve Kullanıldığı Yerler
2.2. Dikey Analiz Yöntemi ve Kullanıldığı Yerler
2.3. Oran Analizi ve Kullanıldığı Yerler
2.3.1. Likidite Oranları Hesaplaması ve Yorumu
2.3.2. Karlılık Oranları Hesaplaması ve Yorumu
2.3.3. Faaliyet Oranları Hesaplaması ve Yorumu
2.3.4. Borç Yapısının Analizi
2.4. Trend Analizi ve Kullanıldığı Yerler

3. Gelir Tablosu Yöntemleri ve Analizlerin Kullanım Alanları
3.1. Gelir Tablosunun Yapısal Analizi
3.2. Dikey Analiz Yöntemi ve Kullanıldığı Yerler
3.3. Oran Analizi ve Kullanıldığı Yerler

4. Net İşletme Sermayesinin Analizi
4.1. Net İşletme Sermayesinin Hesaplanması
4.2. Net İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması

5. Özkaynak Yapısının Analizi ve Yorumlanması
5.1. Özkaynakları Oluşturan Kalemler
5.2. Özkaynak ve Özsermaye Kavramlarının Farkı
5.3. Özkaynakları Artırma Yöntemleri

6. Borca Batıklık Durumunun Hesaplanması ve İflas Erteleme

7. EBİTDA Hesaplamaları ve Kullanım Alanları

Seminer ücreti:

7 Nisan 2016 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği seminerin ücreti 600 TL + KDV

Başvuru ve iletişim:

Seminere çevrim içi (online) kayıt için ilgili bağlantı kullanılabilir. Seminerle ilgili ayrıntılı bilgi için 0850 532 28 24 / bilgi@hukukakademisi.com.tr ile iletişime geçilebilir.

Seminer programını kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.