Avukatlık Hukuku İhtisas Semineri

Düzenleyen:

Avukatlık Hukuku İhtisas Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi IGUL Direktörlüğü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

31 Temmuz-03 Ağustos 2017; Saat: 16.00-19.00

Yer:

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü A Blok A 201 Sınıfı

Konuşmacılar:

 • Öğr. Gör. Fahrettin DEMİRAĞ
 • Av. Rifat ÇULHA
 • Prof. Dr. Feridun YENİSEY
 • Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
 • Av. Sima BAKTAŞ
 • Av. Serdar AKDENİZ
 • Av. Hanımşah BAYRAM
 • Av. Hülya AKSAKAL
 • Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU
 • Av. Dr. Salih OKTAR
 • Doç. Dr. Neylan ZİYALAR
 • Av. Berra BESLER
 • Av. Tamer ŞAHİN
 • Yrd. Doç. Dr. Melis Taşpolat
 • Av. Aynur TUNCEL
 • Av. Naim KARAKAYA

Seminer konuları:

 • Müdafiin Hukuki Durumu Hakkında Genel Açıklamalar
  • Ceza muhakemesinde adli yazışma teknikleri
  • Suç ihbarı, tutuklamaya itiraz, temyiz dilekçesi, katılma dilekçesi
  • Soruşturma evresinde, duruşmada, olağan ve olağanüstü kanun yollarında müdafiin durumu
  • Avukatlık hukukuna ilişkin AİHM içtihatları
 • Müdafiin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Konumu
  • Ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırma ve alternatif çözüm yolları
  • Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
  • Ön ödeme
  • Etik kurallarına uygun şekilde dava stratejisinin belirlenmesi
  • Avukatlar için iletişim becerileri
  • Uzlaştırmacılar için beden dili
 • Özel Hukuk Davalarında Avukatlık
  • Sözleşme hazırlanması
  • İhtarname hazırlanması
  • Dava dilekçesi yazılması
  • Sözleşme örnekleri
  • Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda yer alan avukatlık mesleğine ilişkin düzenlemeler
  • Ön inceleme, tahkikat aşaması ve yargı kararının kesinleşmesi
 • Kurgusal Dava

Katılım koşulları:

 • Seminer, ilgilenen herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.
 • Kayıt için ad-soyad bilgilerinin feridun.yenisey@law.bau.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.