Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zeka Kullanımının Etkileri Uluslararası Sempozyumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 30 Mart 2022 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zeka Kullanımının Etkileri Uluslararası Sempozyumu düzenliyor. Bazı konuşmacıların çevrim içi katılacağı ve üç oturumdan oluşan Sempozyum, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Başlığı “Algorı̇tmı̇k Ayrımcılık ve Yapay Zeka Çağında Ayrımcılık Yasağı” olarak belirlenen birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola üstlenecek. Oturumda Yapay Zekanın Ayrımcılık Bağlamında Riskleri, Yapay Zeka Çağında Ayrımcılık Yasağını Yeniden Düşünmek, Veri Koruma Düzenlemeleri, Yapay Zeka ve Ayrımcılık, Algoritmik Ayrımcılıkta GDPR’da Düzenlenen ‘Right to Explanation’ Hakkı Çare Olabilir mi? başlıklı konuşmalar gerçekleştirilecek.

“Yapay Zeka Uygulamalarının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesı̇” başlıklı ikinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Enver Bozkurt üstleniyor. Oturumda Yapay Zekanın Suçta Kullanılmasında, Mevcut Ceza Hukuku Kuralları ile Mücadelenin Yeterliliği, Adalette Ayrımcılık ve Ön Yargı: Robot Yargıçlar Aradığımız Çözüm Olabilir mi?, Öngörüye Dayalı Kolluk Uygulamalarında Ayrımcılığın Önlenmesi, Yapay Zeka Teknolojilerinin Ceza Adaletinde ve Kolluk Faaliyetlerinde Kullanılmasından Doğabilecek Sorunlar başlıkları ele alınacak.

“Hukuk ve Yapay Zeka Etkı̇leşı̇mı̇nı̇n Farklı Uygulama Alanları Kapsamında Değerlendı̇rı̇lmesı̇” ana başlığında gerçekleştirilecek üçüncü ve son oturuma Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu başkanlık edecek. Bu oturumda Yapay Zeka Destekli Teknolojiler Kapsamında Ayrımcılık Yasağı Hukukunun Uygulanması ve Denetimi: Avrupa’daki Ulusal Eşitlik Kurumlarının Çalışmalarından Örnekler, Özel Hukuk Perspektifinden Yapay Zeka ve Ayrımcılık Yasağı, Sağlık Hizmetinde Yapay Zekaya İlişkin Yasal Zorluklar, Yapay Zekanın Sosyal Haklara Etkisi, Sosyal Medya Platformlarında Paylaşılan Ayrımcılık ve Nefret Söylemlerinin Yapay Zeka Yöntemleriyle Tespiti Üzerine Bir İnceleme başlıklı sunumların yapılacak.

Sempozyum, TİHEK resmî YouTube kanalından canlı olarak da takip edilebilecek.

Sempozyum Programı