Bilgi Ü. Edebiyat ve Hukuk Günleri 6. Oturum

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi BİLGİ Hukuk Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen “Edebiyat ve Hukuk” dersleri altı oturum şeklinde 27 Şubat – 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Edebiyat ve Hukuk derslerinin altıncı ve son oturumu 8 Mayıs 2015 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Füruzan’ın Oturum Başkanlığı’nı yürüteceği derste Şebnem Gökçeoğlu “Robinson Crusoe’da Sosyal Hukukun Tarihsel Temellerinin İzini Sürmek”; Esmahan Aykol “Frankenstein” ve Alper Küçükel “Bir Hukuk Bilim Adamının Romanı” başlıklı konuşmalar yapacak.

Bütün katılımcılara açık olan Edebiyat ve Hukuk derslerine katılım ücretsiz.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.