Bilgi Ü. Hukuk Fak. Edebiyat ve Hukuk Günleri 5. Oturum

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi BİLGİ Hukuk Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen “Edebiyat ve Hukuk” dersleri altı oturum şeklinde 27 Şubat – 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Edebiyat ve Hukuk derslerinin beşinci oturumu 17 Nisan 2015 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Murat Yalçın’ın Oturum Başkanlığı’nı yürüteceği derste Akif Kurtuluş “Edebiyatla Hukukun İmkansız Aşkı”; Cansu Muratoğlu “Geçmişle Yüzleşme: Bernhard Schlink Işığında Anlamak, Anlatmak ve Yargılamak” ve Hüseyin Günal “Radikal Kötülüğü Primo Levi’yle Okumak” başlıklı konuşmalar yapacak.

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu Edebiyat ve Hukuk günlerinin son oturumunda şu isimler yer alacak:

6. Oturum: 8 Mayıs 2015 / Saat: 14.00-17.00
Oturum Başkanı: Füruzan
Şebnem Gökçeoğlu (“Robinson Crusoe’da Sosyal Hukukun Tarihsel Temellerinin İzini Sürmek”)
Esmahan Aykol (“Frankenstein”)
Alper Küçükel (“Bir Hukuk Bilim Adamının Romanı”)

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.