Bir Adalet Arayışı Olarak Türkiye’de Rock’n Roll

Etkinlik, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu tarafından düzenlenmektedir.