Çağrı: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hukuksal Başvuru

İzmir Barosu, Adli Yardım Sistemi içinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Hukuksal Başvuru listesinde yer almak ve Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinde nöbet tutmak* isteyen avukatlara seminer çalışmasına katılma çağrısında bulundu.

Söz konusu görevde yer almak isteyen avukatların 3-4 Şubat 2017, 24-25 Şubat 2017, 24-25 Mart 2017 ve 14-15 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak seminer çalışmalarından birine katılması gerekmektedir.

*Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinde nöbet tutan avukatlara ‘ön büro nöbet ücreti’ ödenmektedir.
  • Son başvuru tarihi: 26 Ocak 2017
  • Kontenjan: 120 kişi
  • İletişim: İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi – 40 000 04

İzmir Barosu, kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin hukuksal ve toplumsal sorumluluğu bilinciyle 2011 yılında Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezini hizmete soktu.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi,

  • Kadının insan haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi
  • Ulusal ve uluslararası hukuk alanında kadınlar için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasının sağlanması
  • Hukuksal alanda cinsiyet ayrımcılığına yol açan düzenleme ve uygulamaların ortadan kaldırılması
  • Fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik vb. her türlü şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kadınlara hukuksal danışmanlık hizmeti verilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir.