Çalışma Hayatındaki Kanunlar Kapsamında İşe İade Davaları Zirvesi

17 Nisan 2015 tarihinde Hilton Kozyatağı İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Çalışma Hayatındaki Kanunlar Kapsamında İşe İade Davaları Zirvesi saat 09.30’da Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir’in konuşmasıyla başlayacak.

Zirvede Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Av. Cuneyt DANAR (Sosyal Güvenlik Danışmanı) ve Gülçin FURUNCU GÜNAL (Ücret ve Yan Haklar Müdürü, TOKSÖZ GRUP)  da konuşmacı olarak katılıyor.

Katılım için en geç 13 Nisan 2015 tarihine kadar kayıt yaptırılması gereken zirvenin program akışı şu şekilde:

09:30-10:45

İş Hukuku Kapsamında İşe İade Davaları:
İş Akdinin Feshi: Geçerli ve Geçersiz Fesih Nedenleri
Doç.Dr. Erdem Özdemir – Öğretim Üyesi – Marmara Üniversitesi

• İş Sözleşmesi Nasıl Sona Erer? Fesih ve Bildirimli Fesih Nedir?
• Geçerli Fesih Nedenleri Nelerdir?
• Geçerli Sebep Oluşturmayan Haller Nelerdir?
• İşverenin Haklı Nedenle, Derhal Fesih Hakkı Doğuran Nedenler Nelerdir?
• Geçerli Neden – Haklı Neden Ayrımı Nasıl Açıklanır?
• İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışından Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri Nelerdir?
• İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışından Kaynaklanan Geçerli Nedenin Varlığı Sadece Fesih İçin Yeterli midir?
• İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri Nelerdir?
• İşyerine Yeni İşçi Alınması İşe İade İçin Yeterli Gerekçe Olabilir mi?
• İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışından Kaynaklanan ya da İşyerinden Kaynaklanan
Geçerli Sebepleri Sayan Yasa Gerekçesi Bağlayıcı mıdır?

10:45-11:00

Çay Kahve – Network Arası

11:00 -12:30

Geçersiz Sebeple Yapılan Fesih Sonuçları ve SGK Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

• Geçersiz Feshin Sonuçları Nelerdir?
• İşçinin İşe İade Davası Devam Ederken Bir Başka İşyerinde Çalışmaya Başlamasının Davaya Etkisi Var Mıdır?
• İşe İade Devam Ederken İşveren İşçiyi Yeniden İşe Alırsa Nasıl Bir Karar Verilecektir?
• İş Güvencesi Tazminatı ve 4 Aylık Ücrete Hak Kazanmanın Koşulları Nedir?
• İş Güvencesi Tazminatının Miktarının Belirlenmesinde Hangi Kriterler Gözetilecek ve
Hangi Ücret Baz Alınacaktır?
• İş Güvencesi Tazminatı ve 4 Aylık Ücret Ne Zaman Muaccel Olacaktır?
• 4 Aylık Tazminat Hangi Ücretten Ödenecek?
• İşe İade Davalarında SGK’ya Yapılacak Bildirimler Nelerdir? Geriye Dönük Ek Aylık Prim
ve Hizmet Belgesi Verilmesinde İdari Para Cezası Uygulanabilir Mi?
• İşveren Lehine ve Aleyhine Verilmiş İşe İade Davaları Sonuçları,Yargıtay Kararları ve Karar İncelemeleri

12:30-13:30

Öğle Yemeği – Network Arası

13:30-14:45

İşe İade Davalarında Performans ve Verimliliğin İş Hukuku ve SGK Açısından Değerlendirilmesi
Av.Cüneyt Danar – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı, Bilirkişi

• Performans Değerlendirmesi Fesih için Yeterli midir?
• Performans Değerlendirmenin İş Sözleşmesine Etkisi Nedir?
• İşe İade Davalarında Yargıtay Kararlarına Uygun Performans Belirleme Kriterleri Neler Olmalı?
• İşçi Performans Değerlendirmesinin Neresinde Olmalı?
• Performans Değerlendirmesine göre Ücret Dışı (Prim, Bonus …) Ödemeler ve Şekil
Şartıyla İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
• Performans Değerlendirmeye Bağlı Yan Ödemelerin SGK Bildirimi Usul Ve Esasları Nasıl Olmalı?
• Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Düzenlenen Primler Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
• Bordo ve Özlük Düzenlemeleri Nasıl Olmalı?

14:45-15:45

Yöneticilerin İşe İade Davalarına Neden Olan Hatalı Uygulamaları Neler?
Yöneticilerin Yol Haritası Ne olmalı?
Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

• İşe Doğru Eleman Seçimi
• Fesih Süreçlerinde Yöneticilerin Ve Çalışanların Dikkate Alması Gereken Konular
• Savunma Ve Disiplin Prosedürleri
• Verimliliğin Değerlendirilmesi
• Kadro Planlamasının Önemi
• Mobbing ve Yönetim

15:45-16:00

Çay Kahve – Network Arası

16:00-16:45

İşe İade Davalarında Bordro İşlemleri ve Uygulamaları Nasıl Yapılmalı?
Gülçin FURUNCU GÜNAL – Ücret ve Yan Haklar Müdürü, TOKSÖZ GRUP

• Ek Bordro Düzenlenecek Durumlar Neler?
• Ek Bordro Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Konular
• Hangi Ücretten Hesaplama Yapılacak?
• İşe Başlatılmayan İşçi İçin Kıdem Tazminatı Bordrosu Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Neler?

16:45-17:45

PANEL:
Çalışma Hayatındaki Kanunlar Kapsamında İşe İade Davalarının Değerlendirilmesi

• 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu
• Yeni Türk Ticaret Kanunu
• 6331 Sayılı Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Katılım ve ücret bilgisi için etkinliğin ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ise-iade4