Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu

Düzenleyen:

Çalışma İlişkilerinde Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

31 Ekim 2019 Perşembe, Saat: 09.00 – 17.30

Yer:

AYBÜ Etlik Milli İrade Binası Menekşe Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. M. Fatih Uşan – AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Dr. H. Ziya Taşkent – Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü
 • Prof. Dr. İbrahim Aydınlı – AYBÜ Rektörü
 • Dr. Mihaly J. Ficsor
 • Prof. Dr. Mustafa Ateş – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Fethi Merdivan – Ankara Barosu, Ankara Fikri Sınai Haklar Mahkemesi Eski Hâkimi
 • Dr. Cahit Suluk – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Pablo Fernandez Carballo-Calero – Vigo Üniversitesi
 • Prof. Dr. Talat Canbolat – Marmara Üniversitesi
 • Güler Ayyıldız Dalma – Arçelik A.Ş.
 • Murat Baybalı – TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı
 • Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu – Hâkimler ve Savcılar Kurulu
 • Dr. İbrahim Yaşar – Türk Patent ve Marka Kurumu
 • Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun – Akdeniz Üniversitesi
 • Dr. İdil Buse Kök Hazer – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Fatoş Altunç – Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı
 • Prof. Dr. Hayri Bozgeyik – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Stephanie Carre – Strasburg Üniversitesi
 • Dr. Cannur Ercan – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Muhammed Furkan Akıncı – King’s College
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Fikri mülkiyetin korunmasının hukuk politikası bakımından gerekçelendirilmesi ışığında mülkiyet ve hakların devri
 • Eser sahibi kavramı ve birden fazla kişinin eser sahipliği
 • Bağımlı çalışma ilişkilerinde meydana getirilen eserler
 • Bağımlı çalışma ilişkilerinde geliştirilen sınai haklar
 • İş ilişkilerinde patent
 • İşverenin buluş yapan işçiye bedel verme yükümlülüğü
 • Özel sektörde çalışanların buluşları
 • Kamu çalışanlarının fikri mülkiyet hakları
 • Kamu destekli projelerde geliştirilen buluşlar
 • Yükseköğretim kurumlarında geliştirilen buluşlar
 • Akademik bakış açısıyla teknoloji transfer ofisleri
 • Uygulama bakış açısıyla teknoloji transfer ofisleri
 • Çalışma ilişkilerinde mimari eser sahipliği
 • Fransız hukukunda iş ilişkilerinde telif hakları
 • Alman hukukunda çalışma ilkesinde meydana getirilen eserlerde işverenin ve eser sahibinin hakları
 • Mukayeseli hukukta hayvanların ve makinelerin eser sahipliği tartışmaları

Sempozyum Programı

Çalışma-İlişkilerinde-Fikri-Mülkiyet-Hakları-1