Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Kurgusal Duruşma Yarışması

Düzenleyen:

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kurgusal Duruşma Yarışmasının ikincisini düzenliyor.

Yarışma takvimi:

 • 26 Kasım 2018 Pazartesi- Dosyaların Teslimi
 • 10 Aralık 2018 Pazartesi- Dosya Sonuçlarının İlanı
 • 17 Aralık 2018 Pazartesi (Saat 14.00)- Sözlü Aşama

Yarışma kuralları:

 • Hukuk Fakültesi 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.
 • Takımlar en az üç, en çok dört asıl ve bir yedek üyeden oluşabilir. Her bir takımda 3. veya 4. sınıftan bir öğrenci bulunmak zorundadır.
 • Kurgusal Duruşma Yarışması’na katılan takımlar, davacı ve davalı taraf dilekçelerini usul kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlamalıdır.
 • Dosyalar A4 kâğıdına, 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak düzenlenmelidir.
 • Yazımda Türkçe karakter kullanılmalı ve imla kurallarına uyulmalıdır.
 • Metinler, Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Dipnotlarda Times New Roman karakteri, 10 punto ve tek satır aralığı uygulanmalıdır.
 • Davacı ve davalı taraf için ayrı ayrı hazırlanacak dosyalar, her bir dosya için toplam yirmi sayfayı geçmemelidir.
 • Hazırlanan dosyalar, her bir dosya için üç nüsha olarak teslim edilmelidir.
 • Dosyalar 26 Kasım 2018 Pazartesi saat 16.00’ya kadar Hukuk Fakültesi Dekanlığına basılı olarak teslim edilmelidir. Ayrıca, kurgusaldurusma2018@cankaya.edu.tr adresine mail olarak da gönderilmelidir.
 • Sözlü aşama başlamadan evvel dosyadan en yüksek puanı alan iki takım arasında çekilecek kura sonucuna göre takımlar, davacı ve davalı taraftaki yerlerini alacaklardır.

Olay metni:

Olay metnine buradan veya buradan ulaşabilirsiniz.