Doç. Dr. Murat Yanık* Bilindiği gibi ülkemizde 1982 Anayasası’nın tamamen yenilenmesi veya yeni bir anayasanın yapılması konusunda büyük ölçüde bir uzlaşı vardır. Tartışma, daha çok bu yeni anayasal düzeni kimin hangi yöntemle kuracağı konusunda düğümlenmektedir. Aslında...
Prof. Dr. Sami Selçuk* Bilindiği üzere anayasalar, örgütlenmiş siyasal birim olan devletin gücünü sınırlayan, bireyin hak ve özgürlük alanlarıyla bunların çiğnenmelerine karşı denetim yollarını belirleyen, iktidarın tek elde toplanmasını önleyerek çoğulculuğu benimseyen, çok iktidar ilişkisinde dengeleri...
Prof. Dr. Burhan KUZU Söyleşisi Anayasa hazırlanırken yasama-yürütme-yargının kendi alanında olması lazım. 17 kez anayasa değişikliği yapılmış, 115 madde değişmiş, içinde benim itiraz ettiğim hiçbir değişiklik yok neredeyse, hem bizim yaptıklarımız hem başkalarının yaptıkları için söylüyorum...
İdeal Hukuk’un Haziran-Temmuz 2010 tarihli 3. sayısında dosya konumuz “Anayasa Tartışmaları ve Referandum” başlığını taşıyordu. Anayasa tartışmalarının odak noktasını 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandum ve o referandumun konusu olan anayasa değişiklikleri oluşturuyordu. Türkiye, 12...