Ceza Hukuku Alanındaki Kurgusal Dava Sunumu

Düzenleyen:

Ceza Hukuku Alanındaki Kurgusal Dava Sunumu, “Lise Yaz Okulu Sunumu 2. Grup” kapsamında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

19 Temmuz 2018 – Saat: 11.00 – 15.00

Yer:

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu (AB3 148)

Etkinlik içeriği:

Ceza Hukuku Alanındaki Kurgusal Dava Sunumunda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle birlikte lise yaz okulu öğrencileri hâkim, savcı, müdafi, vekil, sanık, katılan, tanık, bilirkişi gibi rollerde aktif görev alacaklardır. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin teorik ceza hukuku bilgilerini uygulama fırsatı buldukları bu çalışmada lise öğrencileri de gerçek bir olaya dayanan bir ceza yargılamasını izleme ve bu kurgusal davanın bir süjesi olma imkanını bulacaklardır.

Takım çalıştırıcısı:

Arş. Gör. Zehra Başer Doğan

İletişim:

  • zehra.dogan@ozyegin.edu.tr