Ceza Yargılamasında Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Uzlaştırma ve Uygulamaları Sempozyumu

Düzenleyen:

Ceza Yargılamasında Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Uzlaştırma ve Uygulamaları Sempozyumu, Adalet Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ortaklığında tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

24 – 25 Ocak 2019 Perşembe, Saat: 09.30 – 12.30

Yer:

Bahçeşehir Üniversitesi Ana Bina B Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Aytekin SAKARYA (Hâkim, Ceza İşleri Genel Müdürü)
 • Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ (TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Feridun YENİSEY (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Merve ÖZCAN (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi)
 • Orhan CÜNİ (Hâkim, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)
 • Hamdi Can ÜNSAL (Avukat Uzlaştırmacı)
 • Dr. Cengiz APAYDIN (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı)
 • Şamil DEMİR (Avukat Uzlaştırmacı)

Sempozyum konuları:

 • Uzlaştırma Mevzuatı
 • Yargıtay Kararları Işığında Uzlaştırma
 • Alman Hukukunda Alternatif Çözüm Yöntemi Olarak Uzlaştırma
 • Uzlaştırma Eğitimi ve Denetimi
 • Uzlaşma Halinde Sigorta Şirketlerinin Durumu
 • Uzlaştırma Kurumunun Gelişimi ve Merkezi Teşkilat Olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • Uzlaştırmada İletişim
 • Uzlaşma Teklifi
 • Uzlaştırmada Müzakere
 • Uzlaştırmacılar Tarafından Ortaya Konulacak Üç Ayrı Uygulama Örneğinin Sunumu
 • Uygulama Örneklerinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Tartışılması

İletişim:

 • 0212 381 04 00