Cumhuriyetle Bir Asır “Reformlardan Medeni Hukuk Sempozyumu”

Sempozyum İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Kocaeli Barosu iş birliğiyle düzenlenmektedir.