Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları – 3

Etkinlik, Vergi Hukuku Araştırma Grubu tarafından düzenlenmektedir.