Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları Sempozyumu

Düzenleyen:

Deniz Ticareti Hukukunda Yargı Kararları Sempozyumu, İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle Prof. Dr. Ergon A. Çetingil’a anısına düzenlenmektedir.

Tarih:

25-26 Ekim 2019 Cuma – Cumartesi, Saat: 10.00

Yer:

İstanbul Barosu Konferans Salonu, İstiklal Caddesi

Konuşmacılar:

 • Av. Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı)
 • Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Av. Han Tolga Taş (İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Başkanı)
 • Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Dr. Metin Uğur Aytekin (Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Av. Ender Kanar (Kanar Kuyucu Koç Hukuk Bürosu)
 • Prof. Dr. Vural Seven (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Dr. Sami Aksoy (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Av. Andaç Bilgen (Bilgen Hukuk Bürosu)
 • Doç. Dr. Serap Amasya (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Dr. Cüneyt Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü)
 • Av. Erol Ertan (Tam Ertan Hukuk Bürosu)
 • Dr. Banu Bozkurt (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Kerim Atamer (İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Samim Ünan (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Dr. Kerem Ertan (Tam Ertan Hukuk Bürosu)
 • Dr. Doğuş Taylan Türkel (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Sigortacının Halef Sıfatıyla Açtığı Rücu Davalarına İlişkin Bazı Kararlar
 • Çarterpartideki Tahkim Klozunun Sözleşmeye Taraf Olmayan Konişmento Hamiline Karşı Geçerliliği
 • Taşıyanın Konteyner Demurajına Dayanan Alacağının Belirlenmesinde Piyasa Rayicine Dayalı Denetime Dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi
 • Yargıtay Kararları Işığında Konteyner Taşımalarına Has Meseleler
 • Denizyolu ile Eşya Taşımacılığında Zarar İhbarına İlişkin Bazı Yargıtay Kararları
 • Konişmentoda Yer Alan FIO ve FIOS Kayıtlarının Taşıyanın Sorumluluğuna Etkisi
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2018/1566 K. sayılı Kararı Işığında Elverişliliğe İlişkin Değerlendirmeler
 • Hak Düşürücü Süreye İlişkin Yeni Sorunlar
 • Yabancı Ülkede Düzenlenmiş Dispeç Raporu Uyarınca Garame Payının Tahsili
 • Taşıyan Yerine Acentesinin Asil Olarak Davalı Gösterildiği Durumlarda Karşı Tarafın Rızası Aranmaksızın İradi Taraf Değişikliğine (HMK m. 124/3, 4) Dair Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Sempozyum Programı