Derneklere ve Vakıflara İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

Düzenleyen:

Derneklere ve Vakıflara İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı ve Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

21 Aralık 2017 Perşembe – Saat: 10.15 – 16.30

Yer:

İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Saibe Oktay Ödemir – İÜHF Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – İÜHF Dekanı
 • Prof. Dr. Teoman Akünal – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Turgut Öz – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir – İÜHF
 • Yrd. Doç. Dr. Kürşad Yağcı – İÜHF
 • Prof. Dr. İlhan Ulusan – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Haluk Nami Nomer – İÜHF
 • Doç. Dr. Cem Akbıyık – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Sanem Aksoy Dursun – İÜHF
 • Prof. Dr. Abdulkadir Arpacı – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. İpek Sağlam – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Tülay Aydın Ünver – İÜHF
 • Dr. Özkan Cavit Hoşlan  – İÜHF

Sempozyum Konuları:

 • Vakfın amacına ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
 • Vakfın amacının değiştirilmesine ilişkin hukuki sorunlar ve Yargıtay’ın bakışı
 • Yargıtay kararlarında yönetime ilişkin konularda vakıf senedi değişiklikleri
 • Yargıtay kararlarında vakıf yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü
 • Vakfın sona ermesi ve tasfiyesi ile ilgili Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
 • Vakıfta üyeliğe ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
 • Ultra Vires anlayışının dernekler hukukundaki yeri ve bu konudaki bazı Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi
 • Dernek üyeliğinden çıkarma kararlarına karşı iptal davası
 • Dernek yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi