Eğitim: Kamu İhale Hukuku

Düzenleyen:

Kamu İhale Hukuku Eğitimi Sertifika Programı Ankara Barosu ile Avukatlık ve Staj Akademisi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

13- 21 Mayıs 2017; Saat: 10.00 – 17.50 / Toplam 28 saat

Son başvuru tarihi:

21 Nisan 2017

Eğitim yeri:

Point Hotel, Çankaya Ankara

Eğitmenler:

 • Av. Volkan Sırabaşı
 • Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat Bayar
 • Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy
 • Osman Çolak – Ankara 15. İdare Mahkemesi Hakimi

Eğitim içeriği:

 • Kamu ihale hukukuna giriş
 • Kamu ihale hukuku mevzuatı
 • Kamu ihale sözleşmeleri
 • Kamu ihale sözleşmelerinin uygulanması
 • 4734 Sayılı Kanunun uygulama kuralları
 • 4734 Sayılı Kanunda düzenlenen alım yöntemleri
 • İhalelere yönelik başvurular ve ihale işlemlerinin idari yargıda dava edilmesi
 • Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde idari ve cezai yaptırımlar
 • TCK Md. 235 (İhaleye fesat karıştırma suçu)
 • TCK Md. 236 (Edimin ifasına fesat karıştırma suçu)
 • Mal ve hizmet alımı, yapım işleri ihaleleri mevzuatı

Ücret:

 • 500 TL: Stajyer avukat, Hukuk Fakültesi öğrencisi, yüksek lisans – doktora öğrencisi
 • 1.250 TL: Avukatlar
 • 1.500 TL: Avukat dışı katılımcılar

İletişim / Başvuru:

 • 0505 703 07 81