Eğitim Programı: Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu – CMK Uygulamaları

Etkinliği kim düzenliyor?

Meslek İçi Eğitim Seminerleri 2. Dönem kapsamında “Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu” ve “CMK Uygulamaları”  özel eğitim programları, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenleniyor.

Etkinlik ne zaman ve nerede yapılacak?

08-09 Ocak 2016 Cuma – Cumartesi tarihlerinde saat 09.30’da Eskişehir Barosu Hizmet Binasında  yapılacak.

Etkinliğe konuşmacı olarak kimler katılacak?

  • Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin
  • Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
  • Prof. Dr. Feridun Yenisey – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Berra Besler
  • Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Neylan Ziyalar – İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
  • Dr. Fahri Gökçen Taner – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Av. Rifat Çulha – Edirne Barosu
  • Ar. Gör. Samet Bilge – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

08.01.2016 Anlattırıcı Soru Çapraz Sorgu Semineri Programı

09.30 – 10.00 Açılış konuşmaları
10.00 – 11.00 Prof. Dr. Metin Feyzioğlu – İspat hukuku içinde tanığın yeri, tanık beyanının elde edilmesi ve tanıklıktan çekinme
11.00 – 12.00 Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Ceza muhakemesinin “kovuşturma” evresinin özellikleri, duruşmada doğrudan anlattırıcı ve doğrudan yönlendirici soru sorma hakkının “adil yargılanma hakkı” ile ilişkisi, duruşmada yapılan “yoklama ve sonraki işlemler”
12.00 – 13.00 Doç. Dr. Neylan Ziyalar – Beden dili ve iletişim becerileri, ifade alma teknik ve taktiği, ifade alma ve tanıklık psikolojisi, anlattırıcı ve yönlendirici soru sorma becerisi
13.00 – 14.00 Ara
14.00 – 15.00 Prof. Dr. Feridun Yenisey – Duruşmada delil ikamesi bakımından özellik taşıyan durumlar: (“doğrudan anlattırıcı” ve “doğrudan yönlendirici” soru yöneltilirken sorulması caiz olmayan sorular; hear-say yasağı ve istisnaları, kovuşturma evresinde “gizli tanık” dinlenmesi, çocuk tanık ve mağdurların dinlenmesi, duruşmada bilirkişinin dinlenmesi

09.01.2016 CMK Uygulamaları Eğitim Programı:

10.00 – 10:20 Prof. Dr. Feridun Yenisey – Soruşturma evresindeki sujelerin görev ve yetkileri
10.20 – 10.45 Yargıtay kararları ışığında tartışma
10.45 – 11.00 Ara
11.00 – 11.20 Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Koruma tedbirleri genel teorisi
11.20 – 11.45 Yargıtay kararları ışığında tartışma
11.45 – 12.00 Ara
12.00 – 12.20 Ar. Gör. Samet Bilge – İletişimin denetlenmesi
12.20 – 13.00 Yargıtay kararları ışığında tartışma
13.00 – 14.00 Ara
14.00 – 14.20 Dr. Fahri Gökçe Taner – Sorgu, tutuklama, adli kontrol
14.20 – 14.45 Yargıtay kararları ışığında tartışma
14.45 – 15.00 Ara
15.00 – 15.20 Doç. Dr. Neylan Ziyalar – Çocukların yargılanmasında uzman rolü
15.20 – 15.45 Yargıtay kararları ışığında tartışma
15.45 – 16.00 Ara
16.00 – 16.20 Av. Rifat Çulha – Soruşturma evresinde savunma: CMK 91/1, 91/4, 153, 154, 147
16.20 – 16.45 Yargıtay kararları ışığında tartışma
16.45 – 17.00 Ara
17.00 – 17.20 Prof. Dr. Feridun Yenisey – Uzlaşma
17.20 – 17.45 Yargıtay kararları ışığında tartışma
17.45 – 18.00 Ara

Etkinliğe katılım ücreti ne kadar?

Seminere katılım ücretsiz.

Etkinliklerle ilgili diğer ayrıntılar neler?

Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu ve CMK Uygulamaları eğitim programlarının sorumlusu TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Rifat Çulha