Enerji Hukuku Eğitimi

Eğitimi düzenleyen kurum:

Teori, uygulama ve EPDK kararlarını içerecek Enerji Hukuku Eğitimi, Lebib Yalkın Akademi ile Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) ortaklığında düzenlenmektedir.

Eğitimin yeri ve tarihi:

Eğitim 03 – 13 Şubat 2016 tarihleri arasında 09:30 – 17:30 saatlerinde BÜMED’de (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) gerçekleştirilecek.

Eğitimciler:

Av. Şahin Ardıyok, Alparslan Bayraktar, Tolga Turan

Eğitimin içeriği:

Eğitim programında; ilgili mevzuat ile beraber enerji piyasalarında lisanslandırma süreçleri, tarifelendirme esasları, toptan piyasaların işleyiş esasları, ayrıştırma prensipleri, enerji piyasalarında rekabet ile ilgili konularda ortaya çıkmış çarpıcı örnek olaylar konunun kamu ve özel sektör deneyimine sahip uzmanları tarafından sunulacaktır. Eğitim kapsamında, düzenlemeye tabi kılınan elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasaları ayrı ayrı ele alınacaktır. Her bir piyasa bakımından öncelikle piyasanın teknik özellikleri izah edilecek ardından düzenlemeyi gerekli kılan piyasa aksaklıklarına değinilecek ve son olarak da bunların yurt dışında ve Türkiye’de tarihsel süreçte nasıl düzenlendiği, günümüzde karşılaşılan güçlükler detaylı bir şekilde incelenecektir.

Eğitim Kapsamı:

Enerji Hukukuna Giriş
– Enerji hukukunun doğuşu
– Enerjide kurumsal ve düzenleyici yapı
Elektrik Endüstrisi ile İlgili Temel Bilgiler
– Elektrik endüstrisinin tarihçesi
– Elektriğin hukuki niteliği
– Elektrik endüstrisinde arz güvenliği
Dünya’da Elektrik Endüstrisinin Tarihsel Gelişimi ve Deregülasyon
– ABD’deki gelişmeler
– AB’nin elektrik endüstrisinin gelişim süreci
– Elektrik endüstrisinin iktisadi yapısı
Türkiye’de Elektrik Endüstrisinin Tarihsel Gelişimi, Reform Süreci ve Deregülasyon
– Türkiye’de elektrik endüstrisinin tarihsel gelişimi
– Türkiye’de deregülasyon
– Elektrik endüstrisinde özelleştirme
Elektrik Endüstrisindeki Pazarların Hukuki ve İktisadi Analizi
– Türkiye’de elektrik endüstrisinin organizasyonu
– Üretim
– Yenilenebilir enerji
– İletim
– Dağıtım pazarı
– Toptan ve perakende satış pazarları
– Piyasalar arası dikey ilişkiler
– Elektrikte fiyat regülasyonu
Elektrik Piyasalarının İşleyişi
– Elektrik piyasalarının yapısı
– İkili anlaşmalar
– Gün öncesi ve gün içi piyasaları
– Dengeleme güç piyasası
Doğalgaz Endüstrisi ile İlgili Temel Bilgiler
– Doğal gazın özellikleri
– Doğal gaz ekonomisi
– Doğal gaz endüstrisinin temel yapısı
Doğalgaz Endüstrisinde Tarihsel Gelişim ve Deregülasyon
– ABD’de doğal gaz endüstrisinin gelişimi
– AB’deki gelişmeler ve reform
– Türkiye’de doğal gaz endüstrisi
Doğalgaz Endüstrisindeki Pazarların Hukuki ve İktisadi Analizi
– Doğal gaz sağlama
– Doğal gazda iletim
– Doğal gaz dağıtımı
– Doğal gazda geçiş maliyetleri
Petrol Endüstrisi ile İlgili Temel Bilgiler
– Petrolün özellikleri
– Petrol ekonomisi ve endüstrisinin temel yapısı
– Dünya’da ve Türkiye’de endüstrinin tarihsel gelişimi
– 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
Petrol Endüstrisindeki Piyasa Aksaklıkları ve LPG’ye Yönelik Düzenlemeler
– Petrol endüstrisindeki pazarlar ve piyasa aksaklıkları
– LPG endüstrisi ile ilgili temel bilgiler
– 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu
– LPG’de piyasa aksaklıkları
Enerji piyasalarında denetim ve idari para cezaları
– Kabahatler hukuku
– Elektrik piyasalarında idari yaptırımlar
– Doğalgaz piyasalarında idari yaptırımlar
– Petrol ve LPG piyasalarında idari yaptırımlar

Eğitime kimler katılabilir?

Hukukçular, İşletmeci ve Ekonomistler, Pazarlama ve Satış Bölümü Çalışanları, Üst Düzey Yöneticiler

Eğitim ücreti:

Enerji Hukuku Eğitiminin ücreti 725 TL+KDV. LEBİB YALKIN Abonelerine %15, TEHAV üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.

Eğitim Sertifikalı mı?

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.

Eğitim kaydı:

Eğitim hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve eğitime başvuruda bulunmak için ilgili bağlantı ziyaret edilebilir.

 Eğitimi kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.