Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar

Düzenleyen:

“Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar” konulu eğitim Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ortaklığında düzenlenmektedir.

Tarih:

06 Mart – 28 Nisan 2017 / Toplam 48 Saat

Son başvuru tarihi:

06 Mart 2017

Yer:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Eğitmenler:

 • Yrd. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı (FİSAUM Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Hakim Levent Yavuz (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi)
 • Özgür Semiz (Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müfettişi)
 • Fatoş Altunç (Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanı)
 • Prof. Dr. Mustafa Ateş (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Av. Korcan Dericioğlu
 • Prof. Dr. Arzu Oğuz (FİSAUM Müdürü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Kaan Dericioğlu (TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclisi Başkanı, Ankara Patent Bürosu Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü)
 • Yrd.Doç. Dr. Özge Özsoy (İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
 • Dr. Banu Gündoğan (ODTÜ Öğretim Görevlisi)
 • Yrd. Doç. Dr. Zehra Özkan (FİSAUM Müdür Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Uğur G. Yalçıner (TPE Kurucu Başkanı, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Başkanı-Marka-Patent Vekili)
 • Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Hakim Hülya Çetin (Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü)
 • Av. Türkay Alıca (Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hâkimi)
 • Yrd. Doç. Dr. Vehbi Umut Erkan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Hakim Erdoğan İshakoğlu (Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi)

Eğitim içeriği:

 • Fikri Mülkiyet Hukukuna Giriş
 • Fikri Haklar I: Fikri Haklar Alanında Eser Kavramı, Eser Türleri ve Eser Sahipliği-Uygulamadan Örnekler
 • Fikri Haklarda Kişisel Kullanım İstisnası (Fair Use)
 • Veri Tabanlarının Hukuki Korunması
 • Alan Adları
 • Sınai Mülkiyet Kanundaki Son Değişiklerle Marka Hukuku
 • Patent ve Faydalı Model
 • Avrupa Birliği’nde Fikri Mülkiyet Hukukunda Son Gelişmeler
 • Avrupa Birliği Markası ve Patenti
 • Endüstriyel Tasarım
 • Biyoteknolojik Buluşlar ve Fikri Mülkiyet İlişkisi
 • Yeni Bitki Çeşitleri
 • Coğrafi İşaretler
 • Fikri ve Sınai Hakların Korunmasına İlişkin Sınır Önlemlerinin Hukuki Boyutu
 • Fikri ve Sınai Hakların İhlali Halinde Başvurulacak Yargı Yolu – İhtiyati Tedbirler
 • Fikri ve Sınai Hak İhlallerinde Tazminat
 • Fikri ve Sınai Hak Suçları

Eğitim ücreti:

 • Devlet memurları, öğrenciler ve avukat stajyerleri için 500 TL
 • Kurumlardan 4 ve üstü sayıda katılımlar için 500 TL
 • Diğer kişiler için 700 TL

İletişim / Başvuru:

 • fisaum@ankara.edu.tr