Genel İşlem Şartları Sempozyumu

İzmir Barosu ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “Genel İşlem Şartları Sempozyumu” konulu panel 17 – 18 Nisan 2015 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Ayşe Havutcu, Yard. Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu, Araş. Gör. Tuğçe Tuzcuoğlu, Araş. Gör. Yasemin Kalkancı ve Araş. Gör. İlkay Kaya’nın düzenleme kurulunda bulunduğu sempozyumun iki günlük programı şu şekilde:

17 Nisan 2015 • Yer: Yaşar Üniversitesi Yeni Bina 010 No.lu Salon

Açılış Konuşmaları

09:00 – 09:10 Av. Aydın Özcan İzmir Barosu Başkanı
09:10 – 09:20 Prof. Dr. Murat Barkan Yaşar Üniversitesi Rektörü

1. Oturum
09:20 – 09:30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
09:30 – 09:50 Genel İşlem Şartları Kavramı
Prof. Dr. Lale Sirmen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
09:50 – 10:10 TBK. nun Genel İşlem Şartları Hükümlerinin Konu Bakımından Uygulama Alanı
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal Kadir Has Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
10:10 – 10:30 TBK. nun Genel İşlem Şartları Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulama Alanı
Yard. Doç. Dr. İlknur Serdar DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
10:30 – 10:50 Bağlayıcılık Denetimi
Prof. Dr. Ayşe Havutcu Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
10:50 – 11:00 Tartışma Soru/Cevap
11:00 – 11:10 Kahve Molası

2. Oturum
11:10 – 11:20 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Zevkliler
11:20 – 11:40 İçerik Denetimi
Prof. Dr. Fikret Eren Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Veysel Başpınar Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
11:40 – 12:00 İçerik Denetimine İlişkin TBK.m.25 Hükmünün Tamamlanması
Prof. Dr. Gökhan Antalya Marmara Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
12:00 – 12:20 çerik Denetiminde Özel Bir Durum: Fiyata Etki Eden Genel İşlem
Şartlarının Denetlenmesi
Prof. Dr. Yeşim Atamer İstanbul Bilgi Ünv.Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
12:20 – 12:40 Şeffaflık Denetimi
Yard. Doç. Dr. Ayşe Şimşek DEÜ. Hukuk Fak., Adalet MYO Öğretim Üyesi
12:40 – 12:50 Tartışma Soru/Cevap
12:50 – 14:00 Öğle Arası

3. Oturum
14:00 – 14:10 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu
14:10 – 14:30 Genel İşlem Şartlarının Yorumu
Prof. Dr. Çağlar Özel Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
14:30 – 14:50 Değiştirme Yasağı
Yard. Doç. Dr. Adem Yelmen İnönü Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
14:50 – 15:10 Şaşırtıcı (Sürpriz) Şartlar
Doç. Dr. Hayrünnisa Özdemir Erzincan Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
15:10 – 15:20 Tartışma Soru/Cevap

18 Nisan 2015 • Yer: Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu
1. Oturum
10:00 – 10:10 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref Ertaş
10:10 – 10:30 Genel İşlem Şartları Kullanımının Haksız Rekabet Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Sevilay Uzunallı DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
10:30 – 10:50 TBK’daki Genel İşlem Şartlarına İlişkin Hükümlerin İş Hukukuna Etkileri
Prof. Dr. Mustafa Alp DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
10:50 – 11:10 Bankacılık İşlemleri ve Genel İşlem Şartları
Doç. Dr. Murat Aydoğdu DEÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
11:10 – 11:30 Sigorta Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Kullanılması
Yard. Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
11:30 – 11:40 Tartışma Soru/Cevap
11:40 – 11:50 Kahve Molası

2. Oturum
11:50 – 12:00 Oturum Başkanı: Mehmet Handan Surlu
12:00 – 12:20 Genel İşlem Şartlarında İspat Hukukuna İlişkin Meseleler
Prof. Dr. Oğuz Atalay Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
12:20 – 12:40 Yetkiye Dair Sözleşmeler – HMK ve GİŞ Bakımından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan Yaşar Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
12:40 – 13:00 Delil Sözleşmeleri – HMK ve Genel İşlem Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
13:00 – 13:20 Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar ve Bu Konuda
Yargıtay’ın Yaklaşımı
Özgür Karadağ Yargıtay 13. HD. Tetkik Hâkimi
13:20 – 13:30 Tartışma Soru/Cevap

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.